image

En la foto: La ĉina delegacio kun la rektoro de la Zaozhuanga Universitato (meze), apude Ilona Koutny kaj Michael Farris el la Interlingvistikaj Studoj UAM, dekstre Xie Longfei, kiu iniciatis la kunlaboron
Na zdjęciu: Delegacja chińska z rektorem Uniwersytetu Zaozhuańskiego (w środku), obok Ilona Koutny i Michael Farris ze Studiów Interlingwistyki UAM, z prawej strony Xie Longfei, inicjator tej współpracy
In the photo: The Chinese delegation with the principal of Zaozhuang University, Mr Cao Shengqiang (in the middle), next to him Ms Ilona Koutny and Mr Michael Farris of the AMU Interlinguistic Studies, and Mr Xie Longfei (to the right), the originator of the co-operation.

KUNLABORO INTER UAM KAJ LA UNIVERSITATO DE ZAOZHUANG (ĈINIO)

La 28-an de julio 2019 en Poznano la rektoro de la Zaozhuanga Universitato, prof. CAO Shengqiang, kaj la vicrektoro de UAM, prof. Ryszard Naskręcki, subskribis kontrakton pri kunlaboro inter la du universitatoj en la tereno de instruado de esperantologio. Estas planate, ke iuj studentoj el la Zaozhuanga Universitato post akiro de bakalaŭra grado pri Esperanto venos magistriĝi al UAM.

La ĉina delegacio antaŭe kunsidis kun prof. Ilona Koutny, gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj de UAM, por priparoli la eblecojn.

Zaozhuang – legu [dzaŭ-ĝŭann] – estas urbo en orienta Ĉinio, en la provinco Ŝandongo.

WSPÓŁPRACA MIĘDZY UAM A UNIWERSYTETEM W ZAOZHUANGU (CHINY)

28 lipca 2019 r. rektor Uniwersytetu Zaozhuańskiego, prof. CAO Shengqiang, i prorektor UAM, prof. Ryszard Naskręcki, podpisali w Poznaniu umowę o współpracy między UAM a Uniwersytetem Zaozhuańskim. Umowa dotyczy nauczania esperantologii i interlingwistyki. Studenci w Zaozhuangu studiują język esperanto na poziomie licencjackim, a następnie będą mogli kontynuować na poziomie magisterskim w ramach Studiów Interlingwistyki UAM.

Przed podpisaniem umowy delegacja chińska omówiła możliwości współpracy z prof. Iloną Koutny, kierownikiem Podyplomowych Studiów Interlingwistyki UAM.

Zaozhuang – czytaj [dzał-dżłann] – jest to miasto we wschodnich Chinach, w prowincji Szantung.

COOPERATION BETWEEN UAM (AMU) AND ZAOZHUANG UNIVERSITY (CHINA)

On the 28th of July, 2019, in Poznań, the principal of Zaozhuang University of China, Prof. Cao Shengqiang, and the vice-principal of AMU, Prof. Ryszard Naręcki, signed the collaboration agreement between AMU and ZZU in the domain of Esperantology education and research. It is planned that alumni of Esperanto major having obtained BA in Zaozhuang, might subsequently continue their graduate MA studies within the AMU Intelinguistic Studies Section.

Before signing of the agreement, the Chinese delegation discussed the perspectives for cooperation with Prof. Ilona Koutny, the head of the AMU Post-Graduate Interlinguistic Studies.

Zaozhuang is a city in eastern China, in Shandong province.

Interlingvistikaj Studoj