image

En la foto: Prof. Rafał Witkowski, vicrektoro de AMU, akceptis la ĉinajn gestudentojn en la rektora salono.

Jam nun pripensu aliĝon aŭ trovu junulojn, kiuj regas Esperanton en nivelo B2 kaj volas akiri vaste utiligeblan magistran diplomon.
Aliĝo ekde la 1a de junio 2023

image
image

MAGISTRAJ STUDOJ PRI INTERLINGVISTIKO AMU, POZNAŃ, POLLANDO
ALVOKO por la grupo 2023-25

Elŝutu la tuton en PDF:

La studoj donas magistran (master) diplomon, utiligeblan por homoj, kiuj volas labori en internaciaj firmaoj, redakcioj, turismaj oficejoj ktp,

POSTULOJ:
- diplomo de la unuagradaj universitataj studoj (bakalaŭra diplomo, BA, licencjat)
- Esperanto - minimuma nivelo B2 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro por Lingvoj (Common European Framework of Reference / Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)
- la angla lingvo - minimuma nivelo B2 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro por Lingvoj

STUDKOTIZO por unu semestro: 3000 PLN

Aliĝo ekde la 1a de junio / Registration since June 1st, 2023

Read in English (AMU)

Read in English (Prof. Ilona Koutny for FIPLV)

Informis / Informed:
Prof. dr hab. Ilona Koutny
Gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj / Director of Interlinguistic Studies
Adam Mickiewicz Universitato / Adam Mickiewicz University
al. Niepodległości 4
PL-61-874 Poznań
http://interl.amu.edu.pl

Postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj