ETVORTAROJ en la serio CELTRAFO

La laŭtemaj etvortaroj plene trafas vian celon, se vi volas perfektigi vian lingvoscion, paroli kaj skribi pri iu temo per riĉa vortprovizo, aŭ ekzameniĝi. La ĉ. 1200 vortoj kaj esprimoj en la unuopaj temoj estas ordigitaj sub ofte uzataj kapvortoj laŭ la praktikaj bezonoj de lingvouzo (verboj, adjektivoj kaj parencaj esprimoj estas ĉemane por priskribi situaciojn). Fine de la etvortaroj kelkaj leksikaj kaj komunikaj ekzercoj por esperanto helpas la prilaboron de la temoj memstare aŭ en grupo.

La etvortaroj helpas ankaŭ dum la lernado de la aliaj du lingvoj (angla - hungara, litova aŭ germana - pola). En la vortostoko kaj aranĝo speguliĝas la lingva bildo de ĉiuj tri lingvoj.

Antaŭaj volumoj de la serio:

Ili mendeblas (krom AEH2) ĉe UEA aŭ la aŭtoro, rabato por 3 ekzempleroj.

El la Germana-Esperanto-pola
etvortaro pri lingvo kaj komunikado:

Sprache f lingvo język
Mutter~ gepatra ~ ~ ojczysty
Fremd~ fremda ~ ~ obcy
natürliche ~ natura ~ ~ naturalny
Plan~ plan~ ~ planowany
» sich verbreiten » disvastiĝi » rozpowszech-ni(a)ć się
abstammen von deveni de io pochodzić od czego
aussterben formorti wymierać
agglutinierende aglutina aglutinacyjny
gefährdete endanĝer(igit)a zagrożony
gemeinsame komuna wspólny
Sprachverwandt-schaft f lingvoparenceco pokrewieństwo językowe
Universalie f universalaĵo uniwersalia pl
Sprachgebiet n lingvo|regiono/areo obszar językowy
Anglophonie-Gebiet Anglalingvio obszar anglo-języczny