Lingvistikaj kaj kulturaj aspektoj de Interlingvistiko

Internacia simpozio

okaze de la 10-jariĝo de la Interlingvistikaj Studoj, UAM

Poznano, 18-19.09.2008.

(konferencejo de la studenthejmo Jowita, Zwierzyniecka str. 7)

Programo

18.09. – ĵaŭdo

 

10.00-11.00            Malfermo

            Malfermo: prof. Zbigniew Pilarczyk, vicrektoro de UAM

            Salutvortoj: prof. Jerzy Kaliszan, vicdekano de Novfilologia Fakultato

Salutvortoj: prof. Jan Wawrzyniak, vicdirektoro de la Lingvistika Instituto

            Prof. John Wells: Esperantologio kaj interlingvistiko en universitatoj (angle)

            Prof. Jerzy Bańczerowski: Interlingvistiko kaj lingvistiko (pole, e-a prezentaĵo)

            Dr Ilona Koutny: 10 jaroj da interlingvistikaj studoj UAM (kun pola prezentaĵo)

 

*** Paŭzo ***

 

11.20-13.00            Lingvistiko 1  (gvidas John Wells)

            Detlev Blanke: Informado pri interlingvistiko en lingvistikaj medioj

            Vera Barandovska: Virinoj kaj lingvokreado

            Aleksander Melnikov: Esperantistoj – ĉu nova nacio? Lingvokulturologia aspekto

            Sabine Fiedler: Frazeologio – juna lingvistika branĉo kun longa historio

 

       *** Tagmanĝo ***

 

14.30-16.10              Lingvistiko 2  (gvidas Detlev Blanke)

            John Wells: Frazmelodio en esperanto

Blazio Vaha: Kriterioj de vortkategorioj kaj sintaksaj kategorioj en kelkaj lingvoprojektoj kaj planlingvoj

            Michael Farris: Sistemo de personaj pronomoj: universalaĵoj kaj specifaĵoj

Michel Duc Goninaz: Kio estas seĝo? Pri kelkaj problemoj de semantika strukturado

 

*** Paŭzo ***

 

16.30-18.10              Lingvistiko 3  (gvidas Sabine Fiedler)

            Iván Bujdosó: Morfemkombinaĵoj en esperanto

            Kirilo Brosch: Pri la klasifikado de la Esperantaj morfemoj

Ryszard Rokicki: Principoj kiel elekti la bazformojn de radikoj en Plena Esperanto-Vortaro

            Marc Bavant: La viva genro preter akordo

            Brian Moon: Esperanto kaj multlingvismo: tradukado kaj terminologio en EU

 

19.00             Bankedo

 

 
 

 

19.09. – vendredo

 

9.00 – 10.40            Kulturo 1  (gvidas Vera Barandovska)

            Tomasz Chmielik: Periodigo de esperanta literaturo: kelkaj rimarkoj

            Lidia Ligęza: Esperanta poezio de virinoj

            Josef Dörr: La glosaro de Karolo Piĉ

            Teresa Nemere: Esperanto en muzeo

            Barbara Pietrzak: 50 jaroj de la Pola radio

 

*** Paŭzo ***

 

11.00 - 12.40              Kulturo 2  (gvidas Zbigniew Galor)

            Alicja Sakaguchi: Realaĵoj en tradukado

            Nina Daniljuk: Vortoj-simboloj en ukraina fokloro kaj Esperanto

            Horst Vogt: Komunikadproblemoj en EU

            Alain Delmotte: Botanika terminaro

Zbigniew Kornicki: Esenco kaj estonteco de esprantaj literaturo kaj kulturo

 

       *** Tagmanĝo ***

 

14.00 – 15.40            Movado (gvidas Michel Duc Goninaz)

            Jukka Pietiläinen: Informi pri esperanto al eksteruloj: problemoj kaj defioj

            Aleksander Korĵenkov: Aktualaj problemoj de zamenhofologio

            Ziko van Dijk: “Informado sen mitoj”

            Peter Balaz: E@I projektoj

            Zbigniew Galor: Sociologiaj esploroj de e-movado

 

*** Paŭzo ***

 

16.00 – 17.30            Metodiko (gvidas Aleksander Melnikov)

            Angela Tellier: Lingvolanĉilo: ne-nur-anglalingvaj infanoj

Katalin Kováts: Ricevaj aktivadoj kaj strategioj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro

Małgorzata Nitkowska: Propedeŭtika valoro de Esperanto por poloj dum la lernado de la angla lingvo

            Anne Jausions: Tipaj eraroj de francoj en e-o

 

17.30 – 17.45             Fermo
                       (Sabine Fiedler, Vera Barandovska, Michel Duc Goninaz, Aleksander Melnikov, Ilona Koutny)

 

A R K O N E S