Interlingvistikaj studoj de UAM

Stabo

Konstanta stabo

Ilona Koutny (HU/PL)

Michael Farris (US/PL)

Aktualaj prelegantoj

Vera Barandovska-Frank (CZ/DE)

Tomasz Chmielik (PL)

Istvan Ertl (HU/LU)

Zbigniew Galor (PL)

Lidia Ligęza (PL)

John Wells (GB)

Antaŭaj prelegantoj

Detlev Blanke (DE)

Probal Dasgupta (Barato)

Ziko van Dijk (DE/NL)

Michel DucGoninaz (FR)

Sabine Fiedler (DE)

Aleksander Korĵenkov (RU)

Zsofia Korody (HU/DE)

Katalin Kovats (HU/NL)

Maria Majerczak

Aleksander Melnikov (RU)

Bradio Moro

Claude Piron (BE/CH)

Humphrey Tonkin (US)

Kristin Tytgat (BE)

Ĝisdatigita 2012.02.21