Vera BarandovskÁ-Frank
Enkonduko en interlingvistikon 1

unua semestro 2014/15

Temoj

 1. Interlingvistiko kiel scienco
 2. Antikvaj interlingvoj
 3. Lingvonormigo en etnolingvoj
 4. Piĝinoj kaj kreoloj
 5. Tipologio de interlingvoj, historio de lingvokreado gis Volapük
 6. Volapük
 7. Academia pro Interlingua kaj Latino sine flexione
 8. Edgar de Wahl kaj Occidental
 9. Otto Jespersen kaj Novial
10. IALA kaj Interlingua

Bibliografio

Baza fonto kun kontroldemandoj kaj taskoj:
Interlingvistiko (en RITE)

Alternativo: Enkonduka lernolibro de interlingvistiko,
malnova, el 1995 – do ne komplete aktuala!

Pluaj fontoj troveblaj, ekz. bibliografio de GIL

Uzebla literaturo:

 • Paolo Albani & Berlinghiero Buonarroti (19941): Aga Magéra Difúra. Dizionario delle lingue immaginarie. Bologna: Zanichelli. 478 p. Kun riĉa bibliografio.
 • Věra Barandovská-Frank: Conlangs – (novaj) planlingvoj
  elŝutebla en nia paĝaro
 • Věra Barandovská-Frank: Latinidaj planlingvoj
  elŝutebla en nia paĝaro
 • André Cherpillod (1995): Konciza gramatiko de Volapuko. Memeldono, ISBN 2-906134-27-9, 46 p.
 • Louis Couturat & Léopold Leau (20012): Histoire de la langue universelle (19031) , 576 p. Kunbindita kun Les nouvelles langues internationales (19071), 111 p. Kun bibliografia postfaco de Reinhard Haupenthal. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag.
  Trovebla: https://archive.org/details/histoiredelalang00coutuoft
 • Ernst Drezen (19914): Historio de la mondolingvo. La kvara eldono redaktita kaj komentita de Sergej Kuznecov. Moskvo: Eldonejo Progreso. 454 p.
 • Aleksandr Duliĉenko (2006): En la serĉado de la mondolingvo - aŭ interlingvistiko por ĉiuj. Kaliningrado: Sezonoj. 159 p.
 • Andreas Künzli (2006): Universalaj lingvoj en Svislando. Svisa enciklopedio planlingva. Schweizer Plansprachen-Lexikon. Encyclopédie suisse des langues planifiées. Enciclopedia svizzera delle lingue planificate. La Chaux-de-Fonds: SES et CDELI. ISBN 2-9700425-2-5. 1129 p.

Bazaj ideoj por la skribaj taskoj

(ĉ. kvin paĝoj)
Vi rajtas inventi ankaŭ propran temon!

  1. Komparo de diversaj konceptoj de interlingvistiko
  2. Interlingvistiko kaj kulturo
  3. Interlingvistiko kaj psikologio
  4. Interlingvistiko kaj lingvopolitiko
  5. Interlingvistiko kaj pedagogio
  6. Interlingvistiko kaj sociologio
  7. Interlingvistiko kaj internacia terminologio
  8. Internacia rolo de la etnolingvoj: la angla
  9. Internacia rolo de la franca
10. Internacia rolo de la germana
11. Internacia rolo de la rusa
12. Internacia rolo de la antikvaj lingvoj
13. Internacia rolo de la latina
14. Kiel klasigi la planlingvojn?
15. Kriterioj por konstrui la planlingvon
16. Lingvoinventado en antiko kaj mezepoko
17. Lingvaj kaj filozofiaj principoj de humanismo
18. Lingvofilozofio de Descartes
19. Lingvofilozofio de Comenius
20. Pazigrafioj
21. Principoj de Volapük
22. Historio de Volapük
23. Akademio de Volapük
24. Periodaĵoj kaj Vog Volapüka
25. Delegacio kaj ekesto de Ido
26. La rolo de Louis Couturat kaj Louis de Beaufront
27. Historio kaj movado de Ido
28. Progreso
29. Ekesto kaj uzado de Latino sine flexione
30. La rolo de Giuseppe Peano
31. Schola et Vita
32. Komparo de Latino sine flexione kaj Interlingua de IALA
33. Komparo de akdemia aliro de Schleyer kaj Peano
34. Historio kaj celoj de Academia pro Interlingua
35. Historio de Novial
36. Principoj de Occidental
37. Akademio de Occidental kaj la movado
38. W. Rosengberger kaj Kosmoglott
39. Naturalisma skolo
40. IALA
41. Interlingua-movado, Panorama