image

Na zdjęciu: Grupa 2011-2014

Studia Interlingwistyki na UAM

Eksternistyczne Podyplomowe Studia Interlingwistyki powstały przy Instytucie Językoznawstwa zarządzeniem JM Rektora UAM (Nr 48/96/97) w 1997 r. Inicjatorem i Kierownikiem Studiów jest prof. UAM dr hab. Ilona Koutny. Studia są pierwszą - i jak dotąd jedyną - tego rodzaju inicjatywą w Polsce oraz jedną z kilku na świecie. Pierwsi studenci rozpoczęli studia w roku akademickim 1998/99. Siódma edycja studiów zakończyła się we wrześniu 2020 r. w Instytucie Etnolingwistyki.

Studia mają międzynarodowy charakter. W każdym semestrze zapraszani są wykładowcy zagraniczni, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, którzy prowadzą kursy podczas tygodniowej sesji, np. prof. John Wells (GB) - uznany światowy autorytet w dziedzinie fonetyki, prof. Věra Barandowská-Frank (DE), prof. Międzynarodowej Akademii Nauk AIS (wykłady z interlingwistyki), prof. Humphrey Tonkin (USA), były rektor uniwersytetu Hartford - uznany specjalista w zakresie językowych problemów komunikacji międzynarodowej oraz angielskiej literatury epoki Shakespeare'a.

Studia przeznaczone są zarówno dla studentów krajowych, jak i zagranicznych. Językiem wykładowym jest esperanto. Oprócz studentów z Polski słuchaczami Studiów byli studenci z Belgii, Brazylii, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Iranu, Kazachstanu, Korei, Meksyku, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i in.

Trzyletnie studia interlingwistyczne obejmują zajęcia z zakresu ogólnej i stosowanej lingwistyki (morfologia, składnia, semantyka, pragmalingwistyka) oraz studia nad językami międzynarodowymi - zarówno tymi, które jako języki narodowe historycznie pełniły lub pełnią tę rolę (od języka aramejskiego poprzez łacinę do języka angielskiego), jak i tymi, które w tym celu zostały zaprojektowane (od języków filozoficznych średniowiecza poprzez esperanto do najbardziej współczesnych propozycji w internecie).

Studia skupiają się na języku esperanto (zainicjowanym przed 134 laty przez L. Zamenhofa z Białegostoku) jako obecnie jedynym języku planowym, upowszechnionym na świecie, zajmują się jego lingwistyczną analizą, literaturą i historią. Ważnym elementem studiów jest komunikacja międzykulturowa.

Celem Studiów jest również kształcenie nauczycieli języka esperanto w ramach specjalizacji: dydaktyka esperanta.

W tym roku odbywa się nabór do następnej (ósmej) edycji Studiów Interlingwistyki 2021-24.

Zapisy uczestników z całego świata trwają do 1 sierpnia 2021 r. Pierwsza sesja odbędzie się w dniach 21-25 września 2021 r. w trybie stacjonarnym. Następne krótkie sesje weekendowe online odbędą się pod koniec października i na początku grudnia.

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych (min. licencjat) i dobra znajomość języka esperanto (min. poziom B2). Kandydaci muszą rozwiązać orientacyjny test sprawdzający poziom znajomości języka.

Opłata semestralna: 1 800 zł (ok. 400 euro). W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o zniżkę. Przewidzianych jest kilka stypendiów ESF (Esperantic Studies Foundation).

Dalsze informacje i zgłoszenia:
http://interl.amu.edu.pl
interlin@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Ilona Koutny
Kierownik Studiów Interlingwistyki
ikoutny@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Etnolingwistyki
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Sekretariat: 61-829-36-63, 61-829-36-64