image

Na zdjęciu: Grupa 2011-2014

Studia Interlingwistyki

Eksternistyczne Studia Podyplomowe Interlingwistyki powstały przy Instytucie Językoznawstwa zarządzeniem JM Rektora UAM (Nr 48/96/97) w 1997 r. Inicjatorem i Kierownikiem Studiów jest prof. UAM dr hab. Ilona Koutny. Studia są pierwszą - i jak dotąd jedyną - tego rodzaju inicjatywą w Polsce oraz jedną z kilku na świecie. Pierwsi studenci rozpoczęli studia w roku 1998/99. W bieżącym roku akademickim szósta edycja słuchaczy kończy trzeci rok.

Studia mają międzynarodowy charakter. W każdym semestrze zapraszani są wykładowcy zagraniczni, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, którzy prowadzą kursy podczas tygodniowej sesji. Np. trzy lata temu wykłady w dziedzinie fonetyki prowadził prof. John Wells (GB) - uznany światowy autorytet. W ubiegłym roku prof. Vera Barandowská-Frank, prof. Międzynarodowej Akademii Nauk AIS, prowadziła wykłady z interlingwistyki. Na trzecim roku studiów kurs prowadzi prof. Humphrey Tonkin (USA, były rektor uniwersytetu Hartford). Jest on uznanym specjalistą w zakresie językowych problemów komunikacji międzynarodowej oraz angielskiej literatury epoki Shakespeare'a.

Studia przeznaczone są zarówno dla studentów krajowych, jak i zagranicznych. Językiem wykładowym jest esperanto. W tej chwili - oprócz studentów z Polski - słuchaczami Studiów są studenci z Brazylii, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Belgii, Szwecji, Chorwacji, Rosji i Węgier. Jednocześnie notujemy zainteresowanie Studiami ze strony osób z innych krajów.

Trzyletnie studia interlingwistyczne obejmują zajęcia z zakresu ogólnej i stosowanej lingwistyki (morfologia, składnia, semantyka, pragmalingwistyka) oraz studia nad językami międzynarodowymi - zarówno tymi, które jako języki narodowe historycznie pełniły lub pełnią tę rolę (od języka aramejskiego poprzez łacinę do języka angielskiego), jak i tymi, które w tym celu zostały zaprojektowane (od języków filozoficznych średniowiecza poprzez esperanto do najbardziej współczesnych propozycji w internecie).

Studia skupiają się na esperancie (zainicjowanym przed 130 laty przez L. Zamenhofa z Białegostoku) jako obecnie jedynym języku planowym, upowszechnionym na świecie, zajmują się jego lingwistyczną analizą, literaturą i historią. Ważnym elementem studiów jest komunikacja międzykulturowa.

Celem Studiów jest również kształcenie nauczycieli języka esperanto w ramach specjalizacji: dydaktyka esperanta.

W tym roku odbywa się nabór do następnej edycji Studiów Interlingwistyki. Po pierwszej sesji, we wrześniu 2017 r., odbędzie się Sympozjum Interlingwistyki (21-22.09.2017).

Zapraszamy.

prof. UAM dr hab. Ilona Koutny
Kierownik Studiów Interlingwistyki, UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Językoznawstwa
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Tel.: 61-829-36-75
Sekretariat: 61-829-36-63
interlin@amu.edu.pl
ikoutny@amu.edu.pl