KURSA TEMARO:

 • Morfemo (difino, klasifikoj kun ekzemploj) kaj alomorfoj
 • Afikso (klasifikoj kun ekzemploj) kaj klitikoj
 • Vortospecoj, universale kaj lingvospecife
 • Tipologio de morfologiaj procezoj (alglua, fanda, izola)
 • Dualeco de strukturo: rilato inter morfemo, vorto, sintagmo, propozicio kaj frazo
 • Frazelementoj: bazaj kategorioj kaj funkcioj
 • Rego kaj valento: difino, klasifikoj, kun ekzemploj
 • Frazotipoj: klasifiko kun ekzemploj
 • Rilatoj inter propozicioj: subordigo kaj kunordigo, kun ekzemploj
 • Sintaksa tipologio laŭ ordo de ĉefaj frazelementoj (SPO, SOP, ktp)
 • Sintaksa tipologio laŭ pozicio de kernovorto en la sintagmo (kapkomenca, kapfina)

Bibliografio

 • CRYSTAL, D. 1992: Introducing linguistics. Harmondsworth: Penguin.
 • PAYNE, T. 1997: Describing morphosyntax: A guide for field linguists. Cambridge: Cambridge University Press.
 • WELLS, J. 1989 (dua eldono): Lingvistikaj aspektoj de esperanto. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio.