Podyplomowe
Studium Interlingwistyki
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

aktualizacja: czerwiec 2008


Wprowadzenie | Plan studiów | Artikoloj [Artykuły] | Hejmen [Strona główna]


       

       

Studium Interlingwistyki

 

            Eksternistyczne Podyplomowe Studium Interlingwistyki powstało przy Instytucie Językoznawstwa zarządzeniem JM Rektora UAM (Nr 48/96/97) w 1997 r. Kierownikiem Studium jest dr Ilona Koutny. Studium jest pierwszą – i jak dotąd jedyną – tego rodzaju inicjatywą w Polsce oraz jedną z kilku na świecie. Pierwsi studenci rozpoczęli studia w roku 1998/99 i trzecia grupa ukończy studia w bieżącym roku.

            Studium ma międzynarodowy charakter; w każdym semestrze zapraszani są wykładowcy zagraniczni, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, którzy prowadzą kursy w ciągu tygodniowej sesji. Np. dwa lata temu wykłady w dziedzinie fonetyki prowadził prof. J. Wells (GB) – uznany światowy autorytet. W tym roku akademickim kurs prowadzi prof. H. Tonkin (USA, były rektor uniwersytetu Hartford). Jest on uznanym specjalistą w zakresie językowych problemów komunikacji międzynarodowej oraz angielskiej literatury epoki Shakespeare’a.

Studium przeznaczone jest zarówno dla studentów krajowych jak i zagranicznych. Ostatny nabór na rok akademicki 2005/06 składa się z 25 studentów z 13 krajów (oprócz studentów z Polski – studenci z Niemiec, Francji, Włoch, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Rosji, Ukrainy, Węgier, Litwy, Japonii i Iranu). Zainteresowanie Studium ciągle wzrasta w Polsce i za granicą.

            Trzyletnie studia interlingwistyczne obejmują zajęcia z zakresu ogólnej i stosowanej lingwistyki (morfologia, składnia, semantyka, pragmalingwistyka), studia nad językami międzynarodowymi zarówno tymi, które jako języki narodowe historycznie pełnią taką rolę (od języka aramejskiego poprzez łacinę do języka angielskiego), jak i tymi, które w tym celu zostały zaprojektowane (od języków filozoficznych średniowiecza poprzez esperanto do najbardziej współczesnych propozycji). Studia skupiają się na esperancie jako obecnie jedynym językiem planowanym, upowszechnionym na świecie (zainicjowanym przez Polaka - L. Zamenhofa przed 121 laty), zajmują się jego lingwistyczną analizą, literaturą i historią. Ważnym elementem studiów jest komunikacja międzykulturowa.

 

Dr Ilona Koutny

Kierownik Studium Interlingwistyki

Instytut Językoznawstwa UAM

al. Niepodleglosci 4, PL-61-874 Poznań
T: +48 61-829-36-75
hejme: +48 61-872-83-09
ikoutny@amu.edu.pl

 
Wprowadzenie | Plan studiów | Artikoloj [Artykuły] | Hejmen [Strona główna]