Postdiplomaj

Interlingvistikaj Studoj
ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz
en Poznań (Poznano)

aktualigita: februaro 2008STUDPLANO


reen al la Enkonduko | al la Ligoj | Hejmen

 
studobjekto F* S* H* E* preleganto
F: formo (P, prelego, aŭ K, konversacio)
S: semestro
H: horoj
E: fino de la kurso (S, seminaria noto pro hejma laboro, E, ekzameno, aŭ A, akcepto)
LA UNUA JARO
Fonetiko (ĝenerala kaj e-a) P I 10 S,E prof. John Wells (GB),
d-rino Ilona Koutny
Lingva komunikado P I 10 S,E d-rino Ilona Koutny
Esperanta kulturo P I 10 S,E d-ro Zbigniew Galor
Esperanta literaturo 1 P I 10 S,E mag. Lidia Ligęza,
mag. Tomasz Chmielik
Morfologio kaj sintakso (ĝeneralaj) P II 10 S,E mag. Michael Farris (USA/PL)
Esperanta gramatiko 1 P II 10 S,E d-rino Ilona Koutny
Interlingvistiko 1 P II 10 S,E d-rino hab.Vera Barandovská-Frank (D)
dr hab. Detlev Blanke (D)
Esperanta literaturo 2 P II 10 S,E mag. Lidia Ligęza,
mag. Tomasz Chmielik
LA DUA JARO
Semantiko kaj leksikologio (ĝeneralaj) P III 10 S,E mag. Michael Farris (USA/PL)
Esperanta gramatiko 2 P III 10 S,E d-rino Ilona Koutny
Esperanta literaturo 3 P III 10 S,E István Ertl (HU/LU)
Interlingvistiko 2 P III 10 S,E d-rino hab.Vera Barandovská-Frank (D),
mag. Bradio Moro (USA/PL)
Pragmalingvistiko P IV 10 S,E prof. Aleksander Melnikov (RU)
Aplikata lingvistiko P IV 10 S,E d-rino Ilona Koutny
Historio de la e-a movado P IV 10 S,E Aleksander Korĵenkov (RU)
Esperanta gramatiko 3 P IV 10 S,E d-rino Ilona Koutny
LA TRIA JARO
Nuntempa e-a literaturo K V 10 E István Ertl (HU/LU)
Aktualaj problemoj de e-movado K VI 10 A prof. Humphrey Tonkin (USA)
Specialaj prelegoj P V - VI 20 A vidu sube
Specialaj seminarioj K V - VI 20 A

Laŭ la eblecoj kaj bezonoj la specialajn prelegojn kaj seminariojn gvidos:

pri lingvistiko - prof. Sabine Fiedler (D), doc. M. Duc Goninaz (FR), dr Blazio Wacha (HU), d-rino Ilona Koutny

pri literaturo - prof. Humphrey Tonkin (USA), Tomasz Chmielik, dr Vilmos Benczik (HU)

pri interlingvistiko - d-ro hab. Detlev Blanke (D), d-ro A. Ratkai (H)

pri didaktiko - d-ino Katalin Kovats (ekse Smideliusz, H/NL), Maria Majerczak, d-rino Ilona Koutny

pri komunikado (interkultura komunikado, movad-sociologio) - prof. Humphrey Tonkin (USA), prof. Aleksander Melnikov (RU), d-rino Ilona Koutny, d-ro Zbigniew Galor

pri tradukado, interpretado: - István Ertl (HU/LU), Kristin Tytgat, prof. Klaus Schubert (D), d-rino Ilona Koutny

 


reen al la Enkonduko | al la Ligoj | Hejmen