Instruista specialiĝo – Metodika seminario por instruistoj

kunlabore kun ILEI kaj edukado.net


Programo de la 2 semestroj

Bazaj faktoroj de lingvopedagogio

 • Historio de la metodoj de lingvoinstruado (tradiciaj kaj modernaj metodoj, specialaj metodoj por la E-instruado, inkl. komunikan metodon)
 • Psikologiaj faktoroj de la lingvoinstruado (rolo de instruisto kaj lernanto, procezo de lernado, taŭgeco de metodoj al aĝo kaj kondiĉoj, ktp.)
 • Evoluigo de kapabloj
 • Propedeŭtika valoro de Esperanto

Esperanta metodiko

 • Instruado de prononco, kaj E-gramatiko
 • Instruado de vortprovizo
 • Ekzercotipoj (analizo kaj kreado)
 • Instruhelpiloj, lernolibroj, materialoj (analizo, elekto, kreado), instruista kofro
 • Referenckadro, Eǔropa Lingva Pasporto
 • Motivigo, mezuro, taksado, internaciaj ekzamenoj pri Esperanto
 • Moderna teknologio, retaj kursoj, kursmaterialoj (laboro en komputila ĉambro)
 • Planado de lingvokursoj
 • Organizaj konoj
 • Rolo de literaturaĵoj, revuoj, kantoj kaj filmoj


Bibliografio