• slide

  Interlingvistikaj Studoj

  en la Universitato Adam Mickiewicz

 • slide

  Esperantologio

  Gramatiko Literaturo Historio!

  Eminentaj specialistoj !

  Esperanto uzata dum la prelegoj kaj diskutoj

 • slide

  Trijara postdiploma kursaro

   Ĝenerala kaj Aplikata lingvistiko

   Internaciaj lingvoj

   Interkultura komunikado

Postdiplomaj kaj magistraj studoj pri interlingvistiko ĉe AMU: pinto kaj fino

La postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj – kiuj funkcias ekde 1998 en la pola Universitato Adam Mickiewicz – komencis sian lastan studjaron...

Legu pli...

Post la kvara sesio, februaro-majo 2023

La tri sesioj de la kvara semestro (en februaro, marto kaj majo) de la Postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj okazis plene rete...

Legu pli...

Alvoko por la magistraj studoj pri interlingvistiko 2023-25

Ekde la 1-a de junio 2023 vi povas aliĝi al la nova grupo de la dujaraj magistraj studoj pri interlingvistiko...
LA ALIĜDATO PLILONGIGITA ĜIS LA 12-a DE SEPTEMBRO 2023. ESF disponigos kelkajn stipendiojn.
REGISTRATION TIME EXTENDED UNTIL SEPTEMBER 12, 2023. ESF provides a number of scholarships.

Legu pli...

La lasta Instruista Trejnado en Poznano

La Interlingvistikaj Studoj de la Universitato Adam Mickiewicz (Poznano, Pollando), Edukado.net kaj ILEI denove kune organizas unujaran instruistan trejnadon...

Legu pli...

Nova intervjuo kun Ilona Koutny

Novaj magistraj studoj por festi la 25-jariĝon de la postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj - la Intervjuo kun Ilona Koutny aperis en IPR 1/2023...

Legu pli...

Startis la magistraj studoj pri interlingvistiko

Startis la 2-jara magistra programo kiel specialiĝo kadre de studdirekto lingvistiko kaj informmastrumado...

Legu pli...

Surloke kaj distance, serioze kaj amike (interlingvistika sesio de AMU 17-23.09.2022)

La dua jaro de la aktuala interlingvistika grupo travivis sian septembran sesion, parte surloke, parte distance...

Legu pli...

Dujaraj magistraj studoj pri interlingvistiko

Por la studjaro 2022/23 estas planate startigi 2-jarajn magistrajn studojn por internacia studentaro pri interlingvistiko...

Legu pli...

La Interlingvistikaj Studoj de UAM distanciĝas

La reta bulteno libera folio publikigis la opinion ... Instruistoj kaj studentoj de la Interlingvistikaj Studoj protestas kontraŭ ĝi.

Legu pli...

Virtuala interlingvistika sesio (februaro 2022)

La interlingvistika grupo, kiu startis en septembro 2021, komencis sian duan semestron virtuale. Aktuale 33 gestudentoj (el 18 landoj) plenumis siajn ekzamenojn de la unua semestro kaj sekvis la novajn kursojn.

Legu pli...

Interkultura renkontiĝo kadre de la Interlingvistikaj Studoj

Post hibrida sesio en septembro, kiun partoprenis la duono surloke en Poznano, la dua semajnfina sesieto en oktobro 2021 estis plene virtuala tra Zoom.

Legu pli...

Interlingvistikaj Studoj de UAM en nova formo (Grupo 2021-2024)

La 8-an fojon startis la postdiplomaj interlingvistikaj studoj, kiuj dum 3 jaroj formas profesiajn esperantologojn, interlingvistojn.

Legu pli...

Du postsimpoziaj libroj libere elŝuteblaj

Aperis la du libroj el la elektitaj kaj prilaboritaj materialoj de la 5a Interlingvistika Simpozio en la nova eldonserio ”Cross-linguistic and Cross-cultural Studies” de la Etnolingvistika Instituto de AMU.

Legu pli...

Nova lernolibro de prof. Vĕra Barandovská-Frank

Aperis nova lernolinbro pri interlingvistiko, origine scienco stariganta normojn por helplingvoj, kiu plivastigis sian esplor- kaj studobjekton dum cent jaroj da sia ekzisto. Tiu ĉi lernolibro estas rezulto de dudekjaraj spertoj de studado kaj instruado en kunlaboro de la instruistino kaj la studentoj de la Interlingvistikaj Studoj ĉe AMU.

Legu pli...

Rekorda 5a Interlingvistika Simpozio

La 5-a Interlingvistika Simpozio sukcese okazis inter 17-18.09.2020 virtuale, kun la ĉefa temo: “Rolo de lingvoj en interkultura komunikado”.

Legu pli...

Arda kaj multkolora interlingvistika sesio en la suna Poznano

La studentoj de la 3-jaraj Interlingvistikaj Studoj de UAM atingis sian sesan, do lastan, semestron per la februara sesio (1-7.02.2020).

Legu pli...

Konferenco en la universitato Paris-Diderot

La universitato Paris-Diderot kun aliaj 6 partneroj organizis inter la 23-25.01.2020 konferencon SHESL-HTL 2020 - Simplicité et complexité des langues dans l'histoire des théories linguistiques (kun la titolo "Simpleco kaj komplekseco de lingvoj en la historio de lingvistikaj teorioj").

Legu pli...

Prelego de prof. Ilona Koutny dum Arkones 2019

Prelego de prof. Ilona Koutny "Esperanto: de la planlingvo de Zamenhof ĝis natura lingvo" spekteblas en Jutubo.

De lingvoplano de Zamenhof ĝis nature disvolviĝanta lingvo

Interlingvistika sesio kun instruista trejnado

Septembro 2019: La 7a grupo de interlingvistikaj studentoj atingis sian 3-an jaron en la Universitato Adam Mickiewicz.

Legu pli...

Kunlaboro inter UAM kaj la Universitato de Zaozhuang (Ĉinio)

La 28-an de julio 2019 en Poznano la rektoro de la Zaozhuanga Universitato kaj la vicrektoro de UAM subskribis kontrakton pri kunlaboro inter la du universitatoj en la tereno de instruado de esperantologio.

Legu pli...

Prelego de prof. Ilona Koutny dum la 55-a BET en Litovio

BET (Baltiaj Esperanto-tagoj, 6-14.07.2019) en Litovio havis riĉan programon kulturan kaj sciencan.

Legu pli...

Prelegoj de prof. Ilona Koutny dum la 13-a Internacia Himalaja Renkontiĝo

En Nepalo viglas la esperanto-movado – tion pruvas la ĉiujaraj esperanto-aranĝoj, kiel la 13-a Internacia Himalaja Renkontiĝo (26.02-8.03.2019).

Legu pli...

Interkulturaj diskutoj en Poznano

La februara interlingvistika sesio de UAM (2-8.02.2019) donis lokon al interesaj interkulturaj konfrontoj, ja la 10 gestudentoj alvenis el 8 landoj.

Legu pli...

Profesorino Ilona Koutny ricevis la FAME-kulturpremion

Kun ĝojo ni informas, ke la 20-an de oktobro 2018 profesorino Ilona Koutny, gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj en Poznań, ricevis prestiĝan premion en la germana urbo Aalen.

Legu pli...

Prelego de prof. Ilona Koutny dum Arkones 2018

Prelego de prof. Ilona Koutny "Ĉu lingvo povas krei kulturon?" spekteblas en Jutubo.

Koutny Ilona - Ĉu lingvo povas krei kulturon?

Renkontiĝo de kulturoj dum la interlingvistika sesio en Poznano

La septembra sesio de la Interlingvistikaj Studoj de la Universitato Adam Mickiewicz signifis la komencon de la dua studjaro de la 7-a interlingvistika grupo.

Legu pli...

Varma vintra sesio

Kiel kutime, komence de la jaro (inter la 3-a kaj 10-a de februaro 2018) okazis la vintra sesio de la Interlingvistikaj Studoj en UAM, Poznano.

Legu pli...

Konferenco en Romo

La 11an de decembro 2017 okazis en Romo konferenco organizata de la Pola Akademio de Sciencoj en kunlaboro kun Itala Esperanto-Federacio por festi 100. datrevenon de la morto de L.L. Zamenhof.

Legu pli...

Intervjuoj kun la prelegintoj

Ni intervjuis mallonge niajn prelegintojn, kiuj kontribuis al la programo kaj de la simpozio, kaj de la sesio de la Interlingvistikaj Studoj: prof. dr Ilona Koutny, prof. dr Věra Barandovská-Frank, prof. dr Humphrey Tonkin kaj dr Katalin Kováts.

Legu pli...

Prelego de Ilona Koutny por la Pola Akademio de Sciencoj

La 9an de oktobro prof. Ilona Koutny prelegis pri Esperanto en Varsovio. La prelego vekis intereson inter lingvistoj.

Legu pli...

20 jaroj de la Interlingvistikaj Studoj kaj 4a Interlingvistika Simpozio

Fonditaj en 1997 (Fakultato pri Moderna Filologio de Universitato Adam Mickiewicz, Poznano) la postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj startigis sian unuan grupon en 1998. La septembran interlingvistikan sesion kompletigis la 4a Interlingvistika Simpozio (21-22.09.2017).

Legu pli...

Escepta sesio en UAM, Poznano

La ĉi-februara interlingvistika sesio (04-10.02.2017) de la pola Universitato Adam Mickiewicz estis el pluraj vidpunktoj escepta.

Legu pli...

Poznań funebras: Forpasis Zbigniew Galor

La 27-an de januaro 2017 tute neatendite forpasis konata pola esperantisto, Zbigniew Galor, la edzo de Ilona Koutny.

Legu pli...

Prelegoj en Ĉinio

Ilona Koutny kun sia edzo Zbigniew Galor vojaĝis en Ĉinio fine de oktobro kaj komence de novembro 2016.

Legu pli...

Rekorda sesio en UAM, Poznano

La ĉi-septembra interlingvistika sesio (17-23.09.2016) estis jam la 5a por la gestudentoj, kiuj antaŭ du jaroj komencis siajn postdiplomajn studojn en kadre de la Interlingvistikaj Studoj de la Universitato Adam Mickiewicz.

Legu pli...

Intervjuo kun profesorino Ilona Koutny

Dum la 52aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Birštonas (Litovio) Irina Gonĉarova faris intervjuon kun prof. UAM Ilona Koutny.

Iru al la filmejo

Forpasis Detlev Blanke

Tute neatendite venis tre malĝojiga novaĵo: Detlev Blanke mortis la 20.08.2016.

Legu pli...

Ilona Koutny gvidis kurson dum Baltiaj Esperanto-Tagoj

Ilona Koutny gvidis mallongan kurson pri Esperanto en interkultura komunikado dum BET-52 en Birštonas (Litovio, 2-10 de julio 2016). La kurso okazis en interaga maniero kun multaj diskutoj kaj demandoj.

Legu pli...

Michel Duc Goninaz - prelegoj kaj intervjuoj

Ni invitas por konatiĝi kun intervjuoj kaj fragmentoj de filmitaj prelegoj de la forpasinta kolego Michel Duc Goninaz.

Legu pli...

Doktora disertaĵo pri artefaritaj lingvoj

La 4-an de marto 2016 Ida Stria (magistrino pri etnolingvistiko kaj partoprenanto de la nunaj postdiplomaj interlingvistikaj studoj) sukcese defendis sian doktoran disertaĵon pri interlingvistiko.

Legu pli...

Jubilea volumo de la interlingvistika revuo JKI

Ĵus aperis la jubilea volumo de la universitata lingvistika revuo JKI 10 (Lingvo. Komunikado. Informado), kiu estas dediĉita al interlingvistiko kaj esperantologio.

Legu pli...

Specialiĝoj kaj instruista trejnado 2016/17

En la tria jaro de la studoj, nome en la studjaro 2016/17 okazos specialiĝoj pri internacia kaj interkultura komunikado, esperanta lingvistiko, esperanta literaturo kaj instruado de Esperanto.

Legu pli...

La kvara interlingvistika sesio en UAM (30.01-5.02.2016)

Ne nur komence, en septembro 2014, la grupo estis rekorda, sed ankaŭ nun ĝi estas tia: 17 studentoj progresas en siaj studoj pri interlingvistiko kaj esperantologio.

Legu pli...

Riĉa septembra programo en Poznano

Fine de septembro 2015 la esperanta vivo en Poznano vigliĝas pro la universitata interlingvistika sesio kaj la kultura festivalo Arkones. La kunordigo de la du aranĝoj jam de jaroj montras bonajn rezultojn.

Legu pli...

La sesa interlingvistika grupo sukcese kaj bonetose daŭrigas siajn studojn en UAM

Inter la 31.01 kaj 06.02.2015 okazis la dua sesio de la aktuala grupo de la Interlingvistikaj Studoj de UAM. La gestudentoj la unuan fojon alfrontis ekzamenojn post diligenta semestra laboro hejme.

Legu pli...

Lingvo.info finiĝis

Finiĝis la projekto lingvo.info - multlingva retejo por interesiĝantoj pri lingvoj de Eŭropa Unio. La Interlingvistikaj Studoj estis unu el la 9 partneroj kunlaborantaj, uzante ankaŭ Esperanton.

Legu pli...

Rekorda interesiĝo pri la interlingvistikaj studoj de la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano

La 20-an de septembro 2014 kun 26 aliĝintoj el 14 landoj (7 el Brazilo, po 3 el Hispanio kaj Pollando, po 2 el Slovakio kaj Svedio, po 1 el Rusio, Kroatio, Irano, Ĉehio, Hungario, Nederlando, Belgio, Francio kaj Granda Britio) restartis la interlingvistikaj studoj de UAM la 6-an fojon ekde 1998.

Legu pli...

image left

La Universitato Adam Mickiewicz (UAM) estas unu el la plej grandaj kaj prestiĝaj universitatoj en Pollando. La centro de UAM kaj la Novfilologia Fakultato, kie funkcias la Interlingvistikaj Studoj, troviĝas en la urbocentro, je 20 minuta busveturo de la flughaveno, je 10 minuta promeno de la stacidomo, je 20 minuta promeno de la malnova urboplaco.

Legu pli Oftaj Demandoj!

Pri la Interlingvistikaj Studoj rakontas prof. Ilona Koutny, UAM

Al Interlingvistikaj Studoj en Poznań (Pollando) invitas vin prof. Ilona Koutny el UAM Poznań. Novaj studoj komenciĝos en septembro 2017.

Youtube Video

Ivan Colling invitas al Poznań


Al Interlingvistikaj Studoj en Poznań (Pollando) invitas vin Ivan Colling el Brazilo. Novaj studoj komenciĝos en septembro 2017.

Youtube Video

Vidu aliajn filmojn

Kiel Funkcias

Dum la tri jaroj ekzistas po unu sesio en ĉiu semestro (en septembro kaj februaro). Dum intensaj semajno-longaj sesioj en Poznano okazas kvar dek-horaj kursoj kaj ekzamenoj. Dum la semestro la studentoj ellaboras taskojn donitajn dum la sesioj kaj ili povas konsulti kun prelegantoj per retpoŝto kaj per la interreta platformo. Legu pli
La Postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj (IS) estis fonditaj en 1997 per rektora dekreto en la Lingvistika Instituto de la Universitato Adam Mickiewicz (UAM, Poznań, Pollando), unu el la plej signifaj universitatoj de Pollando. La fondinto kaj gvidanto de la Studoj estas prof. Ilona Koutny, kiu finis i.a. esperantologiajn studojn en la Esperanto-fako de ELTE (Eötvös Loránd Universitato, Budapeŝto, Hungario) ĉe prof. István Szerdahelyi kaj estis lia posteulo post lia morto (1987-1995). La studprogramo de IS sekvas la modelon de la iamaj internaciaj esperantologiaj studoj en ELTE, sed estas pli ampleksa kaj proponas specialiĝojn en la tria jaro. Legu pli
Universitato Adam Mickiewicz
Lingvistika Instituto de UAM, Novfilologia Fakultato
Adreso: Al. Niepodległości 4
PL-61-874 Poznań, Pollando (Vidu la mapon)

Grupo 2023/24

La 6 partoprenantoj de la grupo venis el 5 landoj: du el Serbio, po unu el Ĉeĥio, Ĉinio, Germanio kaj Nederlando. Legu pli

Grupo 2021-2024

La nuna grupo estas eksterordinara pro sia grandeco kaj multnacieco: 41 personoj el 21 landoj. Dudek studentoj venas el naŭ ekstereŭropaj landoj (Brazilo, Ĉilio, Ĉinio, Indonezio, Irano, Koreio, Kubo, Pakistano, Vjetnamio). Legu pli

Grupo 2019-2020

La 12 partoprenantoj de la grupo venis el 6 landoj: Meksiko, Pollando, Italio, Francio, Germanio kaj Danio. Legu pli

Grupo 2017-2020

Partoprenantoj de la grupo venis el 13 landoj de 4 kontinentoj: Brazilo, Ĉinio, Francio, Germanio, Hispanio, Japanio, Kazaĥio, Koreio, Pollando, Rusio, Svislando, Turkio kaj Usono. Legu pli

Grupo 2016/17

17 persistaj partoprenantoj de la Interlingvistikaj Studoj (el 9 landoj) kaj 18 personoj el 12 landoj, kiuj decidis perfektiĝi pri instruado de Esperanto ... Legu pli

Grupo 2014-2017

Partoprenantoj de la grupo el 14 landoj, kiel Brazilo, Hispanio, Pollando, Svedio, Rusio, Slovakio, Ĉeĥio, Hungario, Kroatio, Nederlando, Belgio, Francio, Granda Britio kaj Irano. Legu pli

Grupo 2011-2014

Partoprenantoj de la grupo el pluraj landoj, kiel Brazilo, Germanio, Italio, Rusio, Svislando, Pollando, Usono kaj Hungario. Legu pli

Lastaj Okazaĵoj

 • 20

  Sep

  Postdiplomaj kaj magistraj studoj pri interlingvistiko ĉe AMU: pinto kaj fino

  La postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj – kiuj funkcias ekde 1998 en la pola Universitato Adam Mickiewicz – komencis sian lastan studjaron...

  Legu pli
 • 22

  Maj

  Post la kvara sesio, februaro-majo 2023

  La tri sesioj de la kvara semestro (en februaro, marto kaj majo) de la Postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj okazis plene rete...

  Legu pli
 • 8

  Maj

  Alvoko por la magistraj studoj pri interlingvistiko 2023-25

  Ekde la 1-a de junio 2023 vi povas aliĝi al la nova grupo de la dujaraj magistraj studoj pri interlingvistiko...

  Legu pli
 • 6

  Mar

  La lasta Instruista Trejnado en Poznano

  La Interlingvistikaj Studoj de la Universitato Adam Mickiewicz (Poznano, Pollando), Edukado.net kaj ILEI denove kune organizas unujaran instruistan trejnadon...

  Legu pli
 • 4

  Mar

  Nova intervjuo kun Ilona Koutny

  Novaj magistraj studoj por festi la 25-jariĝon de la postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj - la Intervjuo kun Ilona Koutny aperis en IPR 1/2023...

  Legu pli
 • 27

  Nov

  Startis la magistraj studoj pri interlingvistiko

  Startis la 2-jara magistra programo kiel specialiĝo kadre de studdirekto lingvistiko kaj informmastrumado...

  Legu pli
 • 26

  Sep

  Surloke kaj distance, serioze kaj amike (interlingvistika sesio de AMU 17-23.09.2022)

  La dua jaro de la aktuala interlingvistika grupo travivis sian septembran sesion, parte surloke, parte distance...

  Legu pli
 • 13

  Apr

  Dujaraj magistraj studoj pri interlingvistiko

  Por la studjaro 2022/23 estas planate startigi 2-jarajn magistrajn studojn por internacia studentaro pri interlingvistiko...

  Legu pli
 • 9

  Apr

  La Interlingvistikaj Studoj de UAM distanciĝas

  La reta bulteno libera folio publikigis la opinion ... Instruistoj kaj studentoj de la Interlingvistikaj Studoj protestas kontraŭ ĝi...

  Legu pli
 • 15

  Feb

  Virtuala interlingvistika sesio (februaro 2022)

  La interlingvistika grupo, kiu startis en septembro 2021, komencis sian duan semestron virtuale. Aktuale 33 gestudentoj (el 18 landoj) plenumis siajn ekzamenojn de la unua semestro kaj sekvis la novajn kursojn...

  Legu pli
 • 26

  Okt

  Interkultura renkontiĝo kadre de la Interlingvistikaj Studoj

  Post hibrida sesio en septembro, kiun partoprenis la duono surloke en Poznano, la dua semajnfina sesieto en oktobro 2021 estis plene virtuala tra Zoom...

  Legu pli
 • 27

  Sep

  Interlingvistikaj Studoj de UAM en nova formo (Grupo 2021-2024)

  La 8-an fojon startis la postdiplomaj interlingvistikaj studoj, kiuj dum 3 jaroj formas profesiajn esperantologojn, interlingvistojn...

  Legu pli
 • 23

  Mar

  Du postsimpoziaj libroj libere elŝuteblaj

  Aperis la du libroj el la elektitaj kaj prilaboritaj materialoj de la 5a Interlingvistika Simpozio en la nova eldonserio ”Cross-linguistic and Cross-cultural Studies” de la Etnolingvistika Instituto de AMU...

  Legu pli
 • 23

  Mar

  Nova lernolibro de prof. Vĕra Barandovská-Frank

  Aperis nova lernolinbro pri interlingvistiko, origine scienco stariganta normojn por helplingvoj, kiu plivastigis sian esplor- kaj studobjekton dum cent jaroj da sia ekzisto...

  Legu pli
 • 10

  Feb

  Rekorda 5a Interlingvistika Simpozio

  La 5-a Interlingvistika Simpozio sukcese okazis inter 17-18.09.2020 virtuale, kun la ĉefa temo: “Rolo de lingvoj en interkultura komunikado”...

  Legu pli
 • 10

  Feb

  Arda kaj multkolora interlingvistika sesio en la suna Poznano

  La studentoj de la 3-jaraj Interlingvistikaj Studoj de UAM atingis sian sesan, do lastan, semestron per la februara sesio (1-7.02.2020)...

  Legu pli
 • 27

  Jan

  Konferenco en la universitato Paris-Diderot

  La universitato Paris-Diderot kun aliaj 6 partneroj organizis inter la 23-25.01.2020 konferencon...

  Legu pli
 • 28

  Sep

  Prelego de prof. Ilona Koutny dum Arkones 2019

  Prelego de prof. Ilona Koutny "Esperanto: de la planlingvo de Zamenhof ĝis natura lingvo" spekteblas ĉi-tie:
  De lingvoplano de Zamenhof ĝis nature disvolviĝanta lingvo (dum Arkones, septembro 2019)

  Legu pli
 • 25

  Sep

  Interlingvistika sesio kun instruista trejnado

  Septembro 2019: La 7a grupo de interlingvistikaj studentoj atingis sian 3-an jaron en la Universitato Adam Mickiewicz...

  Legu pli
 • 30

  Jul

  Kunlaboro inter UAM kaj la Universitato de Zaozhuang (Ĉinio)

  La 28-an de julio 2019 en Poznano la rektoro de la Zaozhuanga Universitato kaj la vicrektoro de UAM subskribis kontrakton pri kunlaboro inter la du universitatoj en la tereno de instruado de esperantologio...

  Legu pli
 • 14

  Jul

  Prelego de prof. Ilona Koutny dum la 55-a BET en Litovio

  BET (Baltiaj Esperanto-tagoj, 6-14.07.2019) en Litovio havis riĉan programon kulturan kaj sciencan....

  Legu pli
 • 11

  Mar

  Prelegoj de prof. Ilona Koutny dum la 13-a Internacia Himalaja Renkontiĝo

  En Nepalo viglas la esperanto-movado – tion pruvas la ĉiujaraj esperanto-aranĝoj, kiel la 13-a Internacia Himalaja Renkontiĝo (26.02-8.03.2019)...

  Legu pli
 • 16

  Feb

  Interkulturaj diskutoj en Poznano

  La februara interlingvistika sesio de UAM (2-8.02.2019) donis lokon al interesaj interkulturaj konfrontoj, ja la 10 gestudentoj alvenis el 8 landoj...

  Legu pli
 • 22

  Okt

  Profesorino Ilona Koutny ricevis la FAME-kulturpremion

  Kun ĝojo ni informas, ke la 20-an de oktobro 2018 profesorino Ilona Koutny, gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj en Poznań, ricevis prestiĝan premion en la germana urbo Aalen...

  Legu pli
 • 16

  Okt

  Prelego de prof. Ilona Koutny dum Arkones 2018

  Prelego de prof. Ilona Koutny "Ĉu lingvo povas krei kulturon?" spekteblas ĉi-tie:
  Koutny Ilona - Ĉu lingvo povas krei kulturon? (dum Arkones, septembro 2018)

 • 25

  Sep

  Renkontiĝo de kulturoj dum la interlingvistika sesio en Poznano

  La septembra sesio de la Interlingvistikaj Studoj de la Universitato Adam Mickiewicz signifis la komencon de la dua studjaro de la 7-a interlingvistika grupo...

  Legu pli
 • 12

  Feb

  Varma vintra sesio

  Kiel kutime, komence de la jaro (inter la 3-a kaj 10-a de februaro 2018) okazis la vintra sesio de la Interlingvistikaj Studoj en UAM, Poznano...

  Legu pli
 • 15

  Jan

  Konferenco en Romo

  La 11an de decembro 2017 okazis en Romo konferenco organizata de la Pola Akademio de Sciencoj en kunlaboro kun Itala Esperanto-Federacio por festi 100. datrevenon de la morto de L.L. Zamenhof...

  Legu pli
 • 24

  Okt

  Intervjuoj kun la prelegintoj

  Ni intervjuis mallonge niajn prelegintojn, kiuj kontribuis al la programo kaj de la simpozio, kaj de la sesio de la Interlingvistikaj Studoj...

  Legu pli
 • 16

  Okt

  Prelego de Ilona Koutny por la Pola Akademio de Sciencoj

  La 9an de oktobro prof. Ilona Koutny prelegis pri Esperanto en Varsovio. La prelego vekis intereson inter lingvistoj...

  Legu pli
 • 28

  Sep

  20 jaroj de la Interlingvistikaj Studoj kaj 4a Interlingvistika Simpozio

  Fonditaj en 1997 postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj startigis sian unuan grupon en 1998...

  Legu pli
 • 19

  Feb

  Escepta sesio en UAM, Poznano

  La ĉi-februara interlingvistika sesio (04-10.02.2017) de la pola Universitato Adam Mickiewicz estis el pluraj vidpunktoj escepta...

  Legu pli
 • 12

  Feb

  Poznań funebras: Forpasis Zbigniew Galor

  La 27-an de januaro 2017 tute neatendite forpasis konata pola esperantisto, Zbigniew Galor, la edzo de Ilona Koutny...

  Legu pli
 • 15

  Nov

  Prelegoj en Ĉinio

  Ilona Koutny kun sia edzo Zbigniew Galor vojaĝis en Ĉinio fine de oktobro kaj komence de novembro 2016...

  Legu pli
 • 26

  Sep

  Rekorda sesio en UAM, Poznano

  La ĉi-septembra interlingvistika sesio (17-23.09.2016) estis jam la 5a por la gestudentoj, kiuj antaŭ du jaroj komencis siajn postdiplomajn studojn...

  Legu pli
 • 5

  Sep

  Intervjuo kun profesorino Ilona Koutny

  Dum la 52aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Birštonas (Litovio) Irina Gonĉarova faris intervjuon kun prof. UAM Ilona Koutny ...

  Iru al la filmejo
 • 22

  Aŭg

  Forpasis Detlev Blanke

  Tute neatendite venis tre malĝojiga novaĵo: Detlev Blanke mortis la 20.08.2016. ...

  Legu pli
 • 19

  Jul

  Ilona Koutny gvidis kurson dum Baltiaj Esperanto-Tagoj

  Ilona Koutny gvidis mallongan kurson pri Esperanto en interkultura komunikado dum BET-52 en Birštonas (Litovio, 2-10 de julio 2016). La kurso okazis en interaga maniero kun multaj diskutoj kaj demandoj. ...

  Legu pli
 • 15

  Jul

  Michel Duc Goninaz - prelegoj kaj intervjuoj

  Ni invitas por konatiĝi kun intervjuoj kaj fragmentoj de filmitaj prelegoj de la forpasinta kolego Michel Duc Goninaz.

  Legu pli
 • 26

  Mar

  Forpasis Michel Duc Goninaz

  Profunde kortuŝis nin la neatendita novaĵo pri la forpaso de Michel. Ni konis lin de jardekoj. ...

  Legu pli
 • 5

  Mar

  Doktora disertaĵo pri artefaritaj lingvoj

  La 4-an de marto 2016 Ida Stria (magistrino pri etnolingvistiko kaj partoprenanto de la nunaj postdiplomaj interlingvistikaj studoj) sukcese defendis sian doktoran disertaĵon pri interlingvistiko. ...

  Legu pli
 • 3

  Mar

  Jubilea volumo de la interlingvistika revuo JKI

  Ĵus aperis la jubilea volumo de la universitata lingvistika revuo JKI 10 (Lingvo. Komunikado. Informado), kiu estas dediĉita al interlingvistiko kaj esperantologio. ...

  Legu pli
 • 10

  Feb

  La kvara interlingvistika sesio en UAM

  Ne nur komence, en septembro 2014, la grupo estis rekorda, sed ankaŭ nun ĝi estas tia: 17 studentoj progresas en siaj studoj pri interlingvistiko kaj esperantologio. ...

  Legu pli
 • 1

  Okt

  Riĉa septembra programo en Poznano

  Fine de septembro la esperanta vivo en Poznano (Pollando) vigliĝas pro la universitata interlingvistika sesio (en AMU) kaj la kultura festivalo Arkones. La kunordigo de la du aranĝoj jam de jaroj montras bonajn rezultojn. ...

  Legu pli

La plej kompletaj studoj pri Interlingvistiko, kiuj funkcias ekde 1998

Enprofundiĝi en literaturon, historion kaj movadon de esperanto, konatiĝi kun ĝia lingvistika priskribo, akiri larĝan bildon pri planlingvoj kaj interkultura komunikado.

Jen la konstanta oferto de la Interlingvistikaj Studoj de la pola Universitato Adam Mickiewicz, en Poznano.

Post plenumo de hejmtaskoj kaj ekzamenoj dum la 3-jara studado, fina ekzameno kaj defendo de diplomlaboraĵo la partoprenantoj akiras atestilon pri plenumitaj interlingvistikaj studoj de UAM. Tiu ĉi kompleksa formado – komparebla al filologiaj studoj kaze de aliaj lingvoj – estas unika.

Postuloj: bona kono de E-o (min. nivelo B2) kaj baza kono de E-kulturo, baza diplomo pri superagradaj studoj (min. licencia / bakalaŭra diplomo).

En septembro 2014 startis nova grupo kun 26 aliĝintoj el 14 landoj.
La unua sesio okazis inter la 20-24.09.2014.
La dua sesio okazis inter la 31.01-6.02.2015.
La tria sesio okazis inter la 19-25.09.2015.
La kvara sesio okazis inter la 30.01-5.02.2016.
La kvina sesio okazis inter la 17-23.09.2016.
La sesa sesio okazis inter la 4-10.02.2017.
La finekzamenoj okazis inter la 19-20.09.2017.
(plus Interlingvistika Simpozio 21-22.09 kaj Arkones 22-24.09.2017).

En septembro 2017 startis nova grupo kun 20 aliĝintoj el 13 landoj.
La unua sesio okazis inter la 16-22.09.2017 (plus Arkones).
La dua sesio okazis inter la 3-9.02.2018 (plus ekskurso).
La tria sesio okazis inter la 15-21.09.2018 (plus Arkones).
La kvara sesio okazis inter la 2-8.02.2019 (plus ekskurso).
La kvina sesio okazis inter la 14-20.09.2019 (plus Arkones).
La sesa sesio okazis inter la 1-7.02.2020 (plus ekskurso).
La finekzamenoj okazis inter la 15-16.09.2020.
(plus Interlingvistika Simpozio 17-18.09 kaj Arkones 18-20.09.2020).

En septembro 2021 startis nova grupo kun 41 aliĝintoj el 21 landoj.
La unua enkonduka sesio okazis inter la 21-25.09.2021.
  Semajnfina virtuala intersesio okazis la 23-24.10.2021.
  Semajnfina virtuala intersesio okazis la 4-5.12.2021.
La dua enkonduka sesio okazis inter la 5-8.02.2022.
  Semajnfina virtuala intersesio okazis la 26-27.03.2022.
  Semajnfina virtuala intersesio okazis la 14-15.05.2022.
La tria enkonduka sesio okazis inter la 17-23.09.2022 (plus Arkones 23-25.09.2022).
  Semajnfina virtuala intersesio okazis la 5-6.11.2022.
  Semajnfina virtuala intersesio okazis la 10-11.12.2022.
La kvara enkonduka sesio okazis inter la 18-21.02.2023.
  Semajnfina virtuala intersesio okazis la 25-26.03.2023.
  Semajnfina virtuala intersesio okazis la 13-14.05.2023.
La kvina enkonduka sesio okazis inter la 9-15.09.2023 (plus Arkones 15-17.09.2023).
  Semajnfina virtuala intersesio okazis la 4-5.11.2023.
  Semajnfina virtuala intersesio okazis la 9-10.12.2023.
La sesa enkonduka sesio okazis inter la 2-4.02.2024.
  Semajnfina virtuala intersesio okazos la 27-28.04.2024.
La lasta sesio okazos inter la 9-15.09.2024:
   finekzamenoj 9-11.09.2024
   plus Interlingvistika laborsesio 12-13.09.2024 de la Internacia Lingvista Kongreso
     (la tuta Lingvista Kongreso okazos inter la 8-14.09.2024)
   kaj la lasta Arkones 13-15.09.2024.