KURSA TEMARO:

 • Fundamento de Esperanto (gramatiko, leksiko)
 • Esperanta morfemaro (klasifoj, radikkaraktero)
 • Substantivoj
 • Adjektivoj, adverboj
 • Pronomoj
 • Numeraloj, artikolo
 • Verboj: tempo kaj modo
 • Verboj: aspekto kaj voĉo
 • Prepozicioj
 • Konjunkcioj, subjunkcioj, interjekcioj

Bibliografio

 • Dasgupta, Probal (1987): Adverboj en Esperanto. En: Serta Gratulatoria in honorem Juan Regulo. II. Esperantismo. La Laguna: Universidad de la Laguna
 • Duc Goninaz, Michel (2009): Szerdahelyi kaj la „gramatika karaktero de la radikoj“. En: Abunda fonto. Memorlibro omaĝe al I. Szerdahelyi. Poznań: ProDruk
 • Kalocsay, K – Waringhien, G: Plena analiza gramatiko de esperanto. UEA
 • Miner, Ken 2008: Noto pri esperantaj radikoj. En: Lingva Kritiko http://lingvakritiko.com/author/ken/
 • Pennacchietti, Fabrizio A. (2006): Propono klasifiki la prepoziciojn de Esperanto. En: IKU-prelegaro, Florenco. Rotterdam UEA, 68-83 http://www.fapennacchietti.it/122.pdf
 • Piron, Claude (1989): La bona lingvo. Vieno: Pro Esperanto
 • Privat, Edmond (1980): Esprimo de sentoj en Esperanto. 4-a eldono. Den Haag: IEI
 • Rokicki, Ryszard: Leksemstrukturaj aspektoj klasifiki la esperantan morfemaron. En: Duc Goninaz, Michel (1987): Studoj pri la internacia lingvo. Gent: AIMAV
 • Saussure, René de: Teorio de vortfarado en Esperanto. http://www.e-libroj.com/e-libroj-rene-de-
 • saussure.html
 • Szerdahelyi, István (1976): Vorto kaj vortelemento en Esperanto. KCE
 • Szerdahelyi, István (1976): La esperanta morfemaro. En: Esperantologiaj kajeroj 1. Budapest: ELTE
 • Verbaj strukturoj en Esperanto kaj rimarkoj pri ilia instruado. En: Haupenthal, Reinhard (red.): Instrui – dokumenti – organizi. Festlibro por la 80a naskiĝtago de Claude Gacond. Bad Bellingen: Iltis 2011: 165-174.
 • Wacha, Balázs (1976): Pri la esperanta verbo. En: Esperantologiaj kajeroj 1. Budapest: ELTE
 • Wacha, Balázs (1984): Pri la radikkaraktero. En: Acta Interlingvistica. Red. Ryszard Rokicki. Varsovio: Akademickie Centrum Interlingwistyczne
 • Wacha, Balázs: Iom pri tempo kaj aspekto. Manuskripto
 • Waringhien, Gaston: Lingvo kaj vivo. 2a eld. 1989. Rotterdam: UEA
 • Wells, John (1978): Lingvistikaj aspektoj de Esperanto. UEA
 • Wüster, Eugen (1978): Esperantologiaj studoj
 • Zamenhof, L.L.: Fundamento de Esperanto
 • Zamenhof, L.L.: Lingvaj respondoj