KURSA TEMARO:

 • Signifo, semantiko, vortprovizo
 • Sinonimoj, polisemoj, homonimoj
 • Esperanta frazeologio
 • Vortfarado: kunmeto
 • Derivado (afiksoj, afiksoidoj)
 • Skemismo kaj naturalismo
 • Lingvotavoloj
 • Evoluo de la lingvo
 • Etimologio
 • Esperanto laŭ la lingva tipologio

Bibliografio

 • Esperanta semantiko
 • Evoluo de Esperanto
 • Esperantonimoj
 • Frazeologio doc
 • Frazeologio pdf
 • Tipologio
 • Homonimoj-sinonimoj
 • Skemismo-naturalismo
 • Vortfarado
 • Benoit, Philippe (1991): Sprachwandel bei einer Plansprache am Beispiel des Esperanto. Konstanz: Hartung Gorre Verlag
 • Cherpillod, André (1988): La aglutinaj lingvoj kaj Esperanto. Nanterre: Eldono de la autoro
 • Cherpillod, André (2007): Konciza eyimologia vortaro. Roterdamo: UEA
 • Fiedler, Sabine: Pri Esperanto-frazeologio. En: Esperanto aktuell 4,6,8/95
 • Fiedler, S: Pri Esperanto-frazeologio. En: Esperantologio n-ro 1. 1999
 • Fiedler, S (1999): Plansprache und Phraseology. Empirische Untersuchungen zu reproduziertem Sprachmaterial im Esperanto. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Fiedler, S. (2002): Esperanta frazeologio. Rotterdamo: UEA
  Ĝivoje, Marinko (1979): Esperantonimoj. Pizo: Edistudio
 • Horváth Katalin (1997): Pri la interrilato inter polisemio kaj sinomio. En: SSEE. 
 • Kalocsay, K., Waringhien, G. (1978): Plena analiza gramatiko de Esperanto. Rotterdam:  UEA
 • Koutny Ilona 2007: Rimarkoj pri la esperanta semantiko. En:  Literatura Foiro 228, 2007 /  augusto 218-222. 
 • Koutny Ilona 2009: Esperanto im Rahmen der Sprachtypologie. In: Sabine Fiedler (red.): Esperanto und andere Sprachen im Vergleich. Beiträge der 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 21.-23. November 2008, in Berlin. (Interlinguistische Informationen, Beiheft 16). Berlin: GIL, p. 117-130.
 • Koutny Ilona 2013: Kiel niaj pensoj vortiĝas. Aperos En: Esperantologia konferenco. Red. Christer Kiselman kaj Melanie Maradan 
 • Krause, E. (1987): Vývoj esperantskej lexiky ďalšie a jej rozvíjanie En: Problémy  interlinvistiky. Bratislava. 116-122
 • Мельников, А.С. (1990): Семантические аспекты планового международного языка (полисемия, метафоризация, синонимия). En: Interlinguistica Tartuensis VII 29-41
 • Melnikov, Aleksandro S. (2006): Vortoj kaj signifoj, specifaj nur por Esperanto-kulturanoj: kiel ili formiĝas. En: Konferenco memore al Bruno Migliorini: Vojoj de interlingvistiko:  de Bruno Migliorini al la nuna tempo. http://host.uniroma3.it/laboratori/laat/miljorini06/
 • Nagata Akiko: Fremdaj elementoj de Esperanto lau la vidpunkto de japanlingvano. En: 
 • Planlingvistiko (Literatura Foiro) 1985/4
 • Piron, Claude (1989): La bona lingvo. Budapest:HEA & Vieno: Pro Esperanto
 • Piron, C. (1981): Esperanto, ĉu eŭropa aŭ azia lingvo. UEA « E-dokumentoj »
 • Régulo Pérez, Juan (1989): Cent jaroj de Esperantaj frazeologismoj. En: Memorlibro pri la Internacia Jubilea Esperanto-Konferenco Cent Jaroj de Esperanto-Kulturo. Red. Perko K.
  Eldonejo Perspektivo
 • SSEE: Struktura kaj socilingvistika esploro de esperanto. Red. Koutny I. – Kovács M. 1997. Budapest: Steleto & ILEI
 • Szerdahelyi I. (1976): La semantika modelo de Esperanto. En:  Lingvistika simpozio (red. Tiŝljar Z.). Zagreb: IKS
 • Szerdahelyi I. (1985): Signo, signifo, signifo-integrado.  En: Ni kaj li (red. Haupenthal R.). Antverpeno-La Laguna. TK. 313-336
 • Szerdahelyi István: Principoj de Esperanta etimologio. En: Studoj pri la internacia lingvo. Red. Duc Goninaz, M. 1987. Gent: AIMAV
 • Szerdahelyi I.: Etimologio de gramatikaj elementoj en esperanto. En: SSEE
 • Vilborg, Ebbe: Etimologia vortaro de esperanto 1-5. Malmö: Eldona Societo Esperanto
 • Waringhien G. (1980): 1887 kaj la sekvo…. Antverpeno-La Laguna. TK-Stafeto
 • Waringhien G. (1989): Lingvo kaj vivo. Rotterdam: UEA 
 • Wells, John (1978): Lingvistikaj aspektoj de Esperanto. UEA