KURSA TEMARO:

 • Komunikado: nocio, modeloj, formoj
 • Informteoria aliro al komunikado, maŝina fono de komunikado
 • Biologia komunikado
 • Nelingva komunikado
 • Lingva komunikado kaj kulturo (kulturaj signaloj)
 • Socipsikologiaj aspektoj de komunikado (normoj, antaŭjuĝoj, supozoj, influo de statuso...)
 • Amaskomunikado (TV, radio, gazetaro); funkcioj, efikeco
 • Manipulado tra komunikado (ekz. reklamoj), publikeco kaj privateco de informoj
 • Novaj komunikadiloj: la interreto
 • Problemoj de internacia komunikado
 • Interkultura komunikado
 • Esperanto en la internacia kaj interkultura komunikado (proponitaj avantaĝoj kaj realo)

Elektita literaturo

 • Aronson, Elliot: Socia estaĵo (origine The social animal)
 • Axtell, R.E. (1997): Gestoj [origine angle: Gestures]
 • Blanke, Detlev (2012): Esperanto, la esperanta lingvokomunumo; lingvopolitiko
 • Berne, Eric: Homaj ludoj [origine Games people play]
 • Bormann, Werner – Frank, Helmar G. (1994): Por plurlingveco de Eŭropo. Disputo pri argumentoj. Berlin & Paderborn: Akademia Libroservo
 • Chiti-Batelli, Andrea - Janton, Pierre (1995): Politika hegemonio kaj lingva hegemonio en
 • Eŭropo. Rotterdam: UEA Ejsmont, T (red 1986): Międzynarodowa komunikacja językowa. Internacia lingva komunikado. Łódz
 • Erasmus, Hans: Esperanto in Europe: Two Proposals http://nitobe.info/ld/dokumentujo/dokumentoj/nc_dokumento-8-lingvodiverseco2_en.pdf
 • Fettes, Mark (1991): Al unu lingvo por Europo? La estonteco de la eŭropa Babelo. Rotterdam: UEA E-Dok. 27
 • Fettes, M. – Bolduc, Suzanne (red. 1998): Al lingva demokratio / Towards Linguistic Democracy. Rotterdam: UEA
 • Goban-Klas, Tomasz (1999): Media i komunikowanie masowe. Teorie i anlizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa & Krakkow: Wydawnictwo Nakowe PWN
 • Hall, E. T. (1969): Kaŝitaj dimensioj [origine angle: The Hidden Dimension].
 • Jarząbek (1994): Gestykulacja i mimika. Słownik. ‘Gestoj kaj mienoj. Vortaro’. Śląsk: Katowice
 • Kapciak, A. – Korporowicz, L. – Tyszka, A. (red, 1995): Komunikacja Międzykulturowa. Zbliżenie i impresje. Warszawa: Instytut Kultury
 • Koutny, I. (1998): Interkultura komunikado. En: IKU-prelegoj, Monpellier sur la retpaĝo de la IS
 • Komunikado en la Eŭropa Komunumo. Antwerpen: EEC
 • Lazar, Judith (1992): La science de la communication. PUF
 • Nitobe-paĝo: http://eo.nitobe.info/ld/index.php
 • Pease, A. (1996): Korpoparolo [origine angle: Body Language].
 • Pease, A. – Garner, Alan: Kiel uzi lingvon por konversacio kaj ĝuo. [origine: Talk Language. How to use conversation for profit and pleasure]
 • Piron, Claude (1992): Communication linguistique. A la recherche d'une dimension mondiale. Paris: SAT-amikaro
 • Artikoloj de C. Piron el lia retejo : http://claudepiron.free.fr/articles.htm
  • Lingva komunikado: kompara esploro farita surterene
  • Kie la mitoj? Kie la realeco?
  • Psikologiaj aspektoj de la monda lingvoproblemo kaj de Esperanto
  • La rajto komuniki
  • La lingva defio http://claudepiron.free.fr/livres/lingvadefio.htm; videoprezento angle: http://www.youtube.com/watch?v=_YHALnLV9XU, france: www.youtube.com/dannirlsne (alklaki sur la cifero interparenteza post "Videos")
 • Piron, Claude (1994): Le défi des langues: du gachi au bon sens. Paris: L'Harmattan
 • Pool, Jonathan (1998): Optimal Language Regimes for the European Union. In: grkg Humankybernetyk, 98/1