TOMASZ CHMIELIK, LIDIA LIGĘZA
Esperanta literaturo de la 1-a periodo

unua semestro 2014/15

Temoj

  1. Poeziaĵoj de L.L. Zamenhof (enhavo kaj formo)
  2. Literaturaj tradukoj de Zamenhof
  3. Kongresaj paroladoj de Zamenhof kiel ideologiaj manifestoj
  4. Antoni Grabowski kiel aŭtoro de originale verkitaj poemoj
  5. Grabowski kiel tradukanto de Sinjoro Tadeo de Mickiewicz
  6. Literaturaj tradukoj de Grabowski
  7. La aŭtoroj de la Fundamenta Krestomatio
  8. Slavoj verkantaj en la unua periodo
  9. Francoj verkantaj en la unua periodo
10. Verkoj de Kazimierz Bein (Kabe)
11. Verkoj de Edmond Privat
12. Originale verkitaj romanoj de la unua periodo
13. Revuo Esperanto kaj la aktiveco de Hodler
14. Mia plej ŝatata aŭtoro de la unua periodo


Rekomendata literaturo (elekto)

 • Enciklopedio de Esperanto. Budapest. 1979
 • Gvidlibro por supera ekzameno. Budapest. 1979
 • Fundamenta krestomatio. 1903, 1924-27.
 • Baza literatura krestomatio. Budapest. 1979
 • Auld, William: Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto. 1979
 • Benczik Vilmos: Studoj pri la esperanta literaturo. 1980.
 • Boulton, Marjorie kaj Francis, J.: Memorlibro pri Zamenhof-jaro. 1960
 • Carlevaro, Tazio: Literaturo. Ĉapitroj 5-10. en: Esperanto en perspektivo. Lapenna, Lins, Carlevaro. Rotterdam: UEA. 1974
 • + Dijk, Ziko van: Historio de UEA. Partizánske. 2012
 • Ĝivoje, Marinko: Panorama rigardo sur la esperanta literaturo. Zagreb. 1979
 • Kabe: Pola antologio. Paris. 1906
 • Kabe: Unua legolibro. Warszawa. 1977
 • Kalocsay K., Waringhien, G., Bernard, R.: Parnasa gvidlibro. 1984
 • + Korĵenkov, Aleksander: Homarano. La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L.L. Zamenhof. Kaliningrado / Kaunas. 2011 (2a eld).
 • Kralj, D.: Kvar prelegoj pri esperanta literaturo. Ljubljana. 1960
 • + Krestomatio de Esperanta literaturo. Tekstoj, dataro, bibliografio, vol. I-III. Red. István Szerdahelyi, Budapest, 1979, 1981, 1982
 • Novobilsky, Vladimir: Skizo pri la esperanta literaturo. Ljubljana. 1960
 • Privat, Edmond: Pri esperanta literaturo. 1911
 • Rotkovic, Ivo: Enkonduko al 33 Rakontoj: la Esperanta novelarto. 1964
 • + Sutton, Geoffrey: Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto. Mondial. New York. 2008
 • + Tvarožek. Eduard V.: Skizo de la Esperanta literaturo. Partizánske. 2004 (2a eld).
 • + Zamenhof, Ludoviko Lazaro: Mi estas homo. Kaliningrado. 2006
 • + Żelazny, Walter: Ludoviko Lazaro Zamenhof. Lia pensaro, sekvoj kaj konsideroj. Zwierzyniec. 2014

Legindaj literaturaj verkoj

Listo de legindaĵoj (PDF)


Bazaj ideoj por la skribaj taskoj

Listo de elektotaj skribtaskoj (PDF)
Vi rajtas proponi ankaŭ propran temon (post interkonsento).