TOMASZ CHMIELIK, LIDIA LIGĘZA
Esperanta literaturo de la 2-a periodo

dua semestro 2014/15

Temoj

 • Ĝeneralaj rimarkoj pri la tradicia divido je skoloj kaj pri divido de Auld
 • Budapeŝta skolo
 • Julio Baghy kaj liaj verkoj
 • Kolomano Kalocsay kaj liaj verkoj
 • La revuo „Literatura Mondo”
 • Araj eldonoj: Dekdu poetoj, Naŭ poetoj, La parnasa gvidlibro, Enciklopedio de Esperanto
 • Estonaj kaj finnaj aŭtoroj
 • Germana skolo
 • Franca skolo
 • Verkoj de Raymond Schwartz
 • Brita skolo
 • Ĉehaj kaj slovakaj aŭtoroj
 • Katalunaj kaj bulgaraj aŭtoroj
 • Nederlandaj aŭtoroj
 • Svedaj aŭtoroj
 • Prozo de la dua periodo
 • Rusa skolo kun Eŭgeno Miĥalski kaj Nikolaj Hohlov
 • Japanaj aŭtoroj

Rekomendata literaturo:

 • Enciklopedio de Esperanto. 1979. Budapest: HEA
 • Fundamenta krestomatio. 1903
 • Gvidlibro por supera ekzameno. 1979. Budapest: HEA
 • Baza literatura krestomatio. 1979. Budapest: HEA
 • Marinko Givoje: Panorama rigardo super la esperanta literaturo. 1979. Zagreb
 • Kabe: Pola antologio. 1906. Paris
 • Kabe: Unua legolibro. 1977. Warszawa
 • Edmond Privat: Pri Esperanta literaturo. 1911
 • William Auld: Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto. 1979
 • Marjorie Boulton, James Francis: Memorlibro pri Zamenhof-jaro. 1960
 • Vladimir Novobilsky: Skizo pri la esperanta literaturo. 1960. Ljubljana
 • D. Kralj: Kvar prelegoj pri esperanta literaturo. 1960. Ljubljana
 • Tazio Carlevaro: Esperanto en Perspektivo. 1974. p. 113-279
 • Ivo Rotkovic: Enkonduko al "33 Rakontoj: la Esperanta novelarto". 1964.
 • K. Kalocsay, G. Waringhien, R. Bernard: Parnasa gvidlibro. 1984. Pizo, Madrido
 • Vilmos Benczik: Studoj pri la esperanta literaturo. 1980. Budapest

Legindaj literaturaj verkoj

Listo de legindaĵoj (PDF)