image

Na zdjęciu: Grupa 2017-2020 z prof. Iloną Koutny i Aleksandrem Korżenkowem

MIĘDZYKULTUROWE DYSKUSJE W POZNANIU

Lutowa sesja Podyplomowych Studiów Interlingwistyki UAM (2-8.02.2019) była okazją do ciekawych konfrontacji międzykulturowych, ponieważ 10 uczestników sesji przybyło aż z 8 krajów (z Brazylii, Chin, Francji, Hiszpanii, Korei, Niemiec, Rosji i z USA). Dyskusje podczas zajęć z prof. Iloną Koutny (kierownikiem Studiów) przebiegały w rodzinnej atmosferze. W ramach lingwistyki stosowanej pojawiły się takie tematy, jak: tłumaczenie z języka esperanto i na ten język, leksykografia i terminologia, tłumaczenie wspomagane komputerowo, planowanie języków i przejawy seksizmu językowego w różnych krajach.

Zajęcia z pragmatyki koncentrowały się na językowej formie zwrotów grzecznościowych w różnych kontekstach i społecznych relacjach między rozmówcami. Porównywaliśmy wpływ kultury na różne języki i szukaliśmy tropów w języku esperanto. Doświadczaliśmy działań językowych od obietnicy po agresję.

W ramach zajęć z gramatyki esperanta uczestnicy zgłębiali zależności znaczeniowe między wyrazami i odkrywali esperanckie frazeologizmy, szukali możliwych warstw (odmian) języka esperanto. Zaprezentowano pochodzenie języka esperanto i jego rozwój. Znany wydawca (wydawnictwo Sezonoj) i pisarz Aleksander Korżenkow przedstawił zarys historii ruchu esperanckiego.

image

Na zdjęciu: Wykład Aleksandra Korżenkowa

Tzw. "wspólny wieczór", tradycyjnie współtworzony przez studentów (deklamacje, śpiewy, gry i zabawy), był bardzo wesoły. Sesję zakończyła udana wyprawa do Wrocławia, gdzie miejscowi esperantyści oprowadzali studentów po swoim mieście.

image

Na zdjęciu: U esperantystów we Wrocławiu

Ĝoja, studentka z Chin, nagrała filmik, w którym studenci interlingwistyki opowiadają o sobie i przesyłają pozdrowienia esperantystom z Amiens we Francji, uczestnikom kursu języka esperanto, prowadzonego przez francuskiego absolwenta Seminarium Pedagogicznego w Poznaniu. Filmik można obejrzeć tutaj.

Ilona Koutny
Kierownik Studiów Interlingwistyki

Interlingvistikaj Studoj