image

Na zdjęciu: Otwarcie 4. Sympozjum 2017 (prof. Humphrey Tonkin, prof. Ilona Koutny, dziekan Wydziału Neofilologii prof. Maciej Karpiński, dr Ida Stria, mgr Michael Farris)

5. Sympozjum Interlingwistyczne UAM

Piąte międzynarodowe sympozjum interlingwistyczne organizowane przez Studia Interlingwistyki UAM (Instytut Etnolingwistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) odbędzie się w dniach 17-18.09.2020 w formie zdalnej. Główny temat:

Rola języków w komunikacji międzykulturowej

Szczegółowe informacje (PDF): Sympozjum 2020

Formularz rejestracyjny (DOC): Formularz

Opis:

W zglobalizowanym świecie komunikacja międzykulturowa jest codzienną potrzebą. Spotkanie osób z różnych kultur może prowadzić do nieporozumień i konfliktów. Tylko znajomość własnej kultury oraz innych kultur, świadomość i otwartość na różnice mogą prowadzić do skutecznej komunikacji. Również język używany przez interlokutorów (czy to język ojczysty jednego z partnerów, czy znany obu stronom język pomocniczy) odgrywa rolę w powodzeniu komunikacji. Centralnym punktem sympozjum jest, jaką rolę odgrywają języki międzynarodowe, takie jak angielski czy hiszpański, oraz międzynarodowe języki planowe, jak np. esperanto, czy to w kontekście interpersonalnym, czy międzynarodowym.

Zachęcamy do zgłaszania wystąpień na poniższe tematy:

 • języki naturalne w komunikacji międzykulturowej i międzynarodowej,
 • nieporozumienia i konflikty językowe w komunikacji interkulturowej,
 • polityka językowa w krajach wielokulturowych i wielojęzycznych,
 • komunikacja imigrantów i ludności lokalnej,
 • wyzwania językowe w zmieniającej się Europie,
 • komunikacja poprzez użycie esperanta:
  • cechy językowe, które wspomagają komunikację międzykulturową,
  • literatura jako nośnik wartości i tematów międzynarodowych oraz most między kulturami,
  • nauczanie wartości międzykulturowych,
  • ruch Esperanto jako ruch w obronie równości językowej
 • inne międzynarodowe języki pomocnicze.

Wystąpienia nie powinny przekraczać 30 minut, w tym 10 minut na dyskusję.
Istnieje możliwość przedstawienia prezentacji multimedialnej w formacie Power Point MS Office 98-2003.

Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w formie książkowej w serii Język. Komunikacja. Informacja.

Języki: esperanto, angielski, polski


Przedłużony termin nadsyłania abstraktów: 15.07.2020

Potwierdzenie przyjęcia wystąpienia/plakatu: 05.08.2020

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.


Potwierdzone prelekcje:

Prof. Věra Barandovská-Frank, prof. Nicolau Dols Salas, prof. Sabine Fiedler, prof. Federico Gobbo, prof. Przemysław Grzybowski, prof. Wim Jansen, prof. Goro Kimura, prof. Ilona Koutny, dr Katalin Kováts, mgr Jan van Steenbergen, dr Ida Stria, prof. Bengt-Arne Wickström

Komitet Organizacyjny:
Ilona Koutny, prof.
Ida Stria, dr
Michael Farris, mgr

Komitet Naukowy:
Věra Barandovská-Frank, prof., Międzynarodowa Akademia Nauk, San Marino
Renato Corsetti, prof., Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Włochy
Probal Dasgupta, prof., Indian Statistical Institute, Kalkuta, Indie
Nicolau Dols Salas, prof., Uniwersytet Wysp Balearskich, Hiszpania
Sabine Fiedler, prof., Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
Michele Gazzola, prof., Ulster University, Wielka Brytania
Federico Gobbo, prof., Uniwersytet Amsterdamski, Holandia
Przemysław Grzybowski, prof., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
Wim Jansen, prof., Uniwersytet Amsterdamski, Holandia
Kimura Goro Christoph, prof., Sophia University, Tokio, Japonia
Ilona Koutny, prof., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Katalin Kováts, dr., Edukado.net, Holandia
Jan van Steenbergen, tłumacz, wiceprezydent Language Creation Society, Holandia, Holandia
Ida Stria, dr, Uniwersytet Warszawski, Polska
Humphrey Tonkin, prof., University of Hartford, USA
Bengt-Arne Wickström, prof., Uniwersytet Andrássy, Budapeszt, Węgry

Kontakt:
Studia Interlingwistyki, Instytut Etnolingwistyki (prof. Ilona Koutny)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
interlingv@gmail.com / interlin@amu.edu.pl
http://interl.amu.edu.pl

Rejestracja:
Formularz rejestracyjny oraz wszelkie pytania prosimy przysyłać na adres: interlingv@gmail.com

Interlingvistikaj Studoj