image

En la foto: Malfermo de la 4-a Simpozio 2017 (prof. Humphrey Tonkin, prof. Ilona Koutny, dekano de la Novfilologia Fakultato prof. Maciej Karpiński, dr Ida Stria, mgr Michael Farris)

5-a Interlingvistika Simpozio en UAM

La Interlingvistikaj Studoj (Etnolingvistika Instituto, Novfilologia Fakultato, Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando) organizas sian kvinan internacian interlingvistikan simpozion inter 17-18.09.2020 en Poznano en virtuala formo. La ĉefa temo:

Rolo de lingvoj en interkultura komunikado

Detalaj informoj (PDF): Simpozio 2020

Aliĝilo (DOC): Formularo

Priskribo:

Interkultura komunikado estas ĉiutaga afero en nia tutmondiĝinta epoko. La renkontiĝo de homoj el malsamaj kulturoj povas konduki al miskomprenoj kaj konfliktoj. Nur la kono de la propra kaj alia kulturoj, konscio de kaj malfermiteco por malsameco povas gvidi al efika interkomunikado. Ankaŭ la uzata lingvo inter la komunikantoj (ĉu la gepatra lingvo de unu el la partneroj aŭ komuna interlingvo) havas sian rolon en la sukceso de la komunikado. Kian rolon havas la internaciaj lingvoj kiel la angla, hispana ktp. kaj la internaciaj planlingvoj kiel esperanto, ĉu en interpersona, ĉu en internacia kunteksto, staras en la fokuso de simpozio.

Prelegoj pri la sekvaj temoj estas bonvenaj:

 • naturaj lingvoj en interkultura kaj internacia komunikado
 • lingvaj miskomprenoj kaj konfliktoj en interkultura komunikado
 • lingvopolitiko en plurkulturaj kaj -lingvaj landoj
 • komunikado de enmigrintoj kun la lokanoj
 • lingvaj defioj en la ŝanĝiĝanta Eŭropo
 • komunikado per Esperanto:
  • lingvaj trajtoj kiuj helpas la interkulturan komunikadon
  • literaturo kiel portanto de internaciaj valoroj kaj temoj, kiel ponto inter kulturoj
  • instruado al interkulturaj valoroj
  • esperanto-movado por egalrajta komunikado
 • aliaj internaciaj helplingvoj en interkultura komunikado

Ĉiu prelego havos 30 minutojn inkludante 10 minutojn por diskuto.
Power Point prezentaĵoj estas konsilataj (Power Point MS Office 98-2003).

Elektitaj prelegoj aperos libroforme en la serio Język. Komunikacja. Informacja / Language. Communication. Information.

Konferencaj lingvoj: angla, esperanto, pola


Plilongigita limdato por prelegproponoj: 15.07.2020

Konfirmo de akcepto por prelegoj kaj afiŝoj: 05.08.2020

Ne estas konferenca aliĝkotizo.


Konfirmitaj prelegantoj:

Prof. Věra Barandovská-Frank, prof. Nicolau Dols Salas, prof. Sabine Fiedler, prof. Federico Gobbo, prof. Przemysław Grzybowski, prof. Wim Jansen, prof. Goro Kimura, prof. Ilona Koutny, dr Katalin Kováts, Jan van Steenbergen, dr Ida Stria, prof. Bengt-Arne Wickström

Organiza Komitato:
Ilona Koutny, prof.
Ida Stria, dr
Michael Farris, mgr

Scienca Komitato:
Věra Barandovská-Frank, prof., Akademio Internacia de la Sciencoj, San Marino
Renato Corsetti, prof., Universitato La Sapienza en Romo, Italio
Probal Dasgupta, prof., Indian Statistical Institute, Kolkato, Barato
Nicolau Dols Salas, prof., Universitato de Balearaj Insuloj, Hispanio
Sabine Fiedler, prof., Universitato de Leipzig, Germanio
Michele Gazzola, prof., Universitato de Ulster, Granda Britio
Federico Gobbo, prof., Universitato de Amsterdam, Nederlando
Przemysław Grzybowski, prof., Universitato de Bydgoszcz, Pollando
Wim Jansen, prof., Universitato de Amsterdam, Nederlando
Kimura Goro Christoph, prof., Sophia University, Tokio, Japanio
Ilona Koutny, prof., Adam Mickiewicz Universitato, Poznano, Pollando
Katalin Kováts, dr., Edukado.net, Nederlando
Jan van Steenbergen, tradukisto, Ijmuiden, Nederlando
Ida Stria, dr, Universitato de Varsovio, Pollando
Humphrey Tonkin, prof., Universitato de Hartford, Usono
Bengt-Arne Wickström, prof., Humboldt Universitato en Berlino, Germanio

Kontakto:
Interlingvistikaj Studoj, Etnolingvistika Instituto (prof. Ilona Koutny)
Adam Mickiewicz Universitato
al. Niepodległości 4
PL-61-874 Poznań, POLAND
interlingv@gmail.com / interlin@amu.edu.pl
http://interl.amu.edu.pl

Aliĝo:
Aliĝo (kun / sen prezentado) kaj demandoj estas sendendaj al la adreso: interlingv@gmail.com

Interlingvistikaj Studoj