La sesio de Septembro 2006
(tria semestro)


reen al la Enkonduko | al la Studplano | al la Ligoj | Hejmen


 

Interlingvistika sesio en Poznań kun publikaj prelegoj por neesperantistoj

 

20 gestudantoj el 10 landoj partoprenis la trian semestron de la Interlingvistikaj Studoj de UAM inter la 23-29-a de septembro. Prof. J. Wells gvidis kurson pri la bazoj de ĝenerala kaj esperanta fonetiko. Doc. Michel Duc Goninaz prezentis problemojn de esperanta sintakso. Istvan Ertl traktis ĉapitrojn el la tria periodo de esperanta literaturo kaj analizis poemojn de W. Auld. Michael Farris (instruisto en UAM) faris enkondukon al ĝeneralaj leksikogio kaj semantiko. 
Małgorzata Nitkowska, pola studentino el la antaǔa grupo sukcese defendis sian diplomlaboraĵon "Propedeǔtika valoro de Esperanto por la lernado de la angla lingvo" sub la gvido de Maria Majerczak.
La sciencan programon akompanis agrabla varmaǔtuna renkontiĝo kun poznanaj esperantistoj en la ĝardeno de unu el la partoprenantoj.
Kiel tradicie aǔtune, la universitatan sesion kompletigis la riĉa arta programo de la 22a Arkones kun signifa kontribuo de la prelegantoj kaj ankaǔ de parto de gestudentoj (pri Schwartz, francaj kanzonoj, problemoj de tradukado, diskuto pri W. Auld, DVD "Esperanto elektronike",specifeco de rusoj, e-a slango,itala renesanca arto kaj lingvaj rajtoj).
La publikaj prelegoj pri lingvopolitiko en EU en la universitato post la sesio por neesperantistoj estis nova iniciato. Krom la prelegantoj de IS kontribuis Małgorzata Handzlik, eǔrodeputitino.

 

Publikaj prelegoj pri lingvopolitiko en EU en la Universitato Adam Mickiewicz.

 

La 30an de septembro posttagmeze, tuj post la interlingvistika sesio okazis publikaj prelegoj en UAM pri lingvopolitiko organizita far la Interlingvistikaj Studoj. La nova iniciato celis montri al la universitata kaj urba publikoj la lingvan situacion kaj problemojn en EU kaj la kontribuon de esperanto al la solvo de la problemo, krome prezenti interesajn lingvistikajn faktojn perhelpe de esperanto.
La aranĝon malfermis prof. de hab. M. Kręglewski, vicrektoro de UAM, poste sekvis trarigarda prelego pollingva de Małgorzata Handzlik eǔrodeputitino pri lingva situacio en EU. I. Ertl prezentis argumentojn por EU-lingvopolitiko esence pli ambicia ol la nuna, kun pola interpreto. Dr. Detlev Blanke traktis problemojn kaj eblajn solvojn por la EU-komunikado.
En la dua parto okazis podia diskuto pri internacia kaj interkultura komunikado gvidata de dr Z. Galor, kie ĉiuj emfazis la multlingvecon kaj multkulturecon de Eǔropo kaj la eblan kontribuon de planlingvo. Krom la kostoj de komunikado aperis kiel temo ankaǔ ties kvalito . 
La tria parto entenis du prelegojn: unue prof. J. Wells gvidis la partoprenantaron tra la mirinda mondo de sonoj, poste doc. M. Duc Goninaz tra la mirinda mondo de vortoj. La poligon de prelegoj prizorgis L. Dobrowolski, G. Handzlik kaj Z. Galor. La aranĝon resumis kaj fermis dr Ilona Koutny, gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj. 

 

 

Preparis d-ino Ilona Koutny, 
membro de AdE, 
gvidanto de Interlingvistikaj Studoj 
ATENTON !!! ŜANĜO DE ADRESO !!!
Lingvistika Instituto, Universitato Adam Mickiewicz, 
Collegium Novum, s. 215 B  
(al. Niepodleglosci 4, PL-61-874 Poznan).; 

rete: ikoutny@amu.edu.pl)

 


reen al la Enkonduko | al la Studplano | al la Ligoj | Hejmen