image

5. Sympozjum Interlingwistyczne UAM

Piąte międzynarodowe sympozjum interlingwistyczne organizowane przez Studia Interlingwistyki UAM (Instytut Etnolingwistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) odbyło się w dniach 17-18.09.2020 w formie zdalnej. Główny temat:

Rola języków w komunikacji międzykulturowej

Opis konferencji:

W zglobalizowanym świecie komunikacja międzykulturowa jest codzienną potrzebą. Spotkanie osób z różnych kultur może prowadzić do nieporozumień i konfliktów. Tylko znajomość własnej kultury oraz innych kultur, świadomość i otwartość na różnice mogą prowadzić do skutecznej komunikacji. Również język używany przez interlokutorów (czy to język ojczysty jednego z partnerów, czy znany obu stronom język pomocniczy) odgrywa rolę w powodzeniu komunikacji. Centralnym punktem sympozjum jest, jaką rolę odgrywają języki międzynarodowe, takie jak angielski czy hiszpański, oraz międzynarodowe języki planowe, jak np. esperanto, czy to w kontekście interpersonalnym, czy międzynarodowym.

Program (PDF):
Program

Książka abstraktów (PDF):
Streszczenia


Rekordowe Sympozjum Interlingwistyczne (raport)

W dniach 17-18.09.2020 w formie zdalnej odbyło się 5. Sympozjum Interlingwistyczne. Jest to wydarzenie międzynarodowe, organizowane co 3 lata przez Studia Interlingwistyki (Instytut Etnolingwistyki, Wydział Neofilologii) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem głównym była „Rola języków w komunikacji międzykulturowej”. Celem sympozjum było zaprezentowanie podejść do komunikacji międzykulturowej, przeanalizowanie możliwości i problemów w dziedzinie językoznawstwa, polityki językowej i kultury oraz zainicjowanie dialogu między badaczami z całego świata.

Po powitaniu uczestników przez kierownik Studiów Interlingwistyki prof. Ilonę Koutny oraz otwarciu sympozjum przez prorektor UAM prof. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk zostało wygłoszonych prawie 60 prelekcji w 3 sekcjach w oba dni; program obejmował także dwa bloki wykładów plenarnych (prof. Ilona Koutny, UAM; prof. Sabine Fiedler, Uniwersytet Lipski; dr hab. Michał B. Paradowski, UW; prof. Timothy Reagan, Uniwersytet Maine, USA) oraz 3 panele dyskusyjne. Istotnym wyzwaniem było zorganizowanie takiego wydarzenia w formie wirtualnej; zgromadzenie jednocześnie kolegów z Europy, Ameryki i Azji oraz ułożenie według tematów prelekcji w 3 językach: esperanto, angielskim i polskim. Sympozjum miało prawdziwie międzynarodowy charakter dzięki prelegentom i prowadzącym z 23 krajów (70% spoza Polski, referaty: 31 w esperancie, 22 po angielsku, 4 po polsku).

image

Na zdjęciu: Otwarcie Sympozjum (prorektor UAM prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk oraz organizatorzy prof. Ilona Koutny, dr Ida Stria, mgr Michael Farris)

Program sympozjum był bogaty, a dyskusje ożywione. Główne sekcje (w kilku blokach) dotyczyły komunikacji międzykulturowej, polityki językowej i nauczania międzykulturowego. Te kwestie poruszane były także w czwartek wieczorem w panelach dyskusyjnych, prowadzonych przez prof. Ilonę Koutny (UAM), prof. Federico Gobbo (Uniwersytet Amsterdamski) oraz prof. Duncana Chartersa (Principia College, USA).
Esperantologia (głównie językoznawstwo esperanckie) pojawiła się w kilku blokach. Należy także wspomnieć o specjalnej sekcji i wykładzie plenarnym poświęconych językom migowym z udziałem Głuchej badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego, Małgorzaty Talipskiej. Publiczność mogła zadawać pytania pisemnie zaraz po prelekcjach oraz dyskutować w wirtualnych pokojach po każdej sesji.

Dzięki zdalnej formie śledzić program mogło ponad 300 uczestników z całego świata (z 51 krajów z 5 części świata od Europy po Oceanię). Prelekcje będą dostępne przez miesiąc na platformie sympozjum dla zarejestrowanych uczestników, a kilka wybranych pojawi się na specjalnym kanale Youtube. Po sympozjum planujemy opublikować monografię składającą się z wybranych i opracowanych wystąpień.

Na zakończenie, po podziękowaniach kierownik Studiów Interlingwistycznych zaprezentowane zostały raporty z głównych sesji tematycznych. Całość zakończyła się krótkim programem muzycznym.

Dziękujemy za współpracę Katalin Kováts, szefowej portalu edukacyjnego Edukado.net. Znakomitą realizację techniczną zawdzięczamy zespołowi E@I pod kierunkiem Petera Balaža. Jesteśmy również wdzięczni ESF (Esperantic Studies Foundation) za pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia.

Organizatorzy: Ilona Koutny, Ida Stria, Michael Farris


Wsparcie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Esperantic Studies Foundation
E@I
Edukado.net

Kontakt:
Studia Interlingwistyki, Instytut Etnolingwistyki (prof. Ilona Koutny)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
interlingv@gmail.com / interlin@amu.edu.pl
http://interl.amu.edu.pl

Interlingvistikaj Studoj