image

Studplano

studobjekto F* S* H* E* preleganto
F: formo (P, prelego, aŭ K, konversacio)
S: semestro
H: horoj
E: fino de la kurso (S, seminaria noto pro hejma laboro, E, ekzameno, aŭ A, akcepto)
LA UNUA JARO
Fonetiko (ĝenerala kaj e-a) P I 10 S,E prof. John Wells (GB),
prof. Ilona Koutny
Lingva komunikado P I 10 S,E prof. Ilona Koutny
Esperanta kulturo P I 10 S,E d-ro Zbigniew Galor
prof. Aleksander Melnikov (RU)
Esperanta literaturo 1 P I 10 S,E mag. Lidia Ligęza,
mag. Tomasz Chmielik
Morfologio kaj sintakso (ĝeneralaj) P II 10 S,E mag. Michael Farris (USA/PL)
Esperanta gramatiko 1 P II 10 S,E prof. Ilona Koutny
Interlingvistiko 1 P II 10 S,E d-rino hab.Vera Barandovská-Frank (D)
Esperanta literaturo 2 P II 10 S,E mag. Lidia Ligęza,
mag. Tomasz Chmielik
LA DUA JARO
Semantiko kaj leksikologio (ĝeneralaj) P III 10 S,E mag. Michael Farris (USA/PL)
Esperanta gramatiko 2 P III 10 S,E prof. I. Koutny
Esperanta literaturo 3 P III 10 S,E István Ertl (HU/LU)
Interlingvistiko 2 P III 10 S,E d-rino hab.Vera Barandovská-Frank (D)
Esperanta gramatiko 3 P IV 10 S,E prof. I. Koutny, prof. S. Fiedler
Pragmalingvistiko P IV 10 S,E prof. Ilona Koutny, prof. A. Melnikov (RU)
Aplikata lingvistiko P IV 10 S,E prof. Ilona Koutny
Historio de la e-a movado P IV 10 S,E Aleksander Korĵenkov (RU)
LA TRIA JARO
Nuntempa e-a literaturo K V 10 E István Ertl (HU/LU)
Aktualaj problemoj de e-movado K VI 10 A prof. H. Tonkin (USA)
Specialaj prelegoj P V - VI 20 A vidu sube
Specialaj seminarioj K V - VI 20 A

Laŭ la eblecoj kaj bezonoj la specialajn prelegojn kaj seminariojn gvidos:

pri lingvistiko - prof. S. Fiedler (DE), prof. K. Schubert (DE), prof. I. Koutny

pri literaturo - prof. H. Tonkin, Dr Vilmos Benczik (HU), I. Ertl, mgr T. Chmielik

pri interlingvistiko - dr hab. D. Blanke, prof. V. Barandovska, dr U. Lins

pri didaktiko - dr K. Kovats (H/NL), mgr Maria Majerczak, Zs. Korody (HU/D), prof. I. Koutny

pri komunikado prof. Z. Galor, prof. I. Koutny, prof. H. Tonkin

pri tradukado: - dr Kristin Tytgat (BE), mgr István Ertl, mgr T. Chmielik