image

Na zdjęciu: Nowa grupa 2014-2017

Rekordowe zainteresowanie Studiami Podyplomowymi Interlingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

20 września 2014 r. – już po raz szósty od 1998 r. – ruszyły Studia Podyplomowe Interlingwistyki UAM. Grupę 26 słuchaczy z 14 krajów (7 osób z Brazylii, po 3 osoby z Hiszpanii i Polski, po 2 ze Słowacji i Szwecji, po 1 z Rosji, Chorwacji, Iranu, Republiki Czeskiej, Węgier, Holandii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii) powitały pani prodziekan Wydziału Neofilologii, prof. Aldona Sopata, oraz kierownik studiów, prof. Ilona Koutny.

Pomimo ogromnej odległości, zauważalnie wzrósł entuzjazm Brazylijczyków, wnosząc świeże kolory do europejskiej palety. Tym razem rekrutację przeprowadzono na większą skalę, dzięki portalowi edukado.net, UEA (Światowemu Związkowi Esperantystów, Universala Esperanto-Asocio) i ESF (Fundacji Studiów Esperanckich, Esperantic Studies Foundation). ESF ufundował podstawowe stypendium dla 13 uczestników Studiów. Edukado.net pomyślnie zainicjowało kampanię mającą na celu dofinansowanie kosztów podróży niektórych uczestników. ESF niedawno zainicjował kampanię pomocy "AMU Poznanon!" ("KOCHAJ Poznań!"). Już teraz zbierane są środki na przyszły semestr, gdyż regularny udział wymaga od studentów ogromnego zaangażowania, również finansowego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory pomagali.

Podczas intensywnej tygodniowej sesji pierwszego semestru Studiów odbył się kurs interlingwistyki, prowadzony przez Verę Barandovską-Frank (Niemcy, profesor AIS - Międzynarodowej Akademii Nauk San Marino, Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino). Kurs ten dał przegląd języków planowanych. Jeden z wykładów poprowadził Ivan Colling (Brazylia), który właśnie ukończył studia interlingwistyki na UAM. Do kultury esperanckiej wprowadził studentów Zbigniew Galor (prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska), ciekawe wykłady na temat języka i kultury zaprezentowała Sabine Fiedler (prof. Uniwersytetu Lipskiego, Niemcy), na temat prasy esperanckiej - Jukka Pietiläinen (docent Uniwersytetu w Tampere, Finlandia), na temat radiofonii esperanckiej - Barbara Pietrzak (Polskie Radio Internetowe, członek zarządu UEA - Światowego Związku Esperantystów).

Pierwszy okres literatury esperanckiej już tradycyjnie zaprezentowali Tomasz Chmielik (tłumacz, Polska) i Lidia Ligęza (poetka z Krakowa, Polska). Fonetykę i fonologię – począwszy od podstawowych pojęć ogólnych do charakterystyki systemu fonetycznego języka esperanto i norm wymowy – prezentowali Ilona Koutny (kierownik Studiów Interlingwistyki, prof. UAM) i Nicolau Dols Salas (prof. Uniwersytetu Wysp Balearskich). Po tych zwięzłych prezentacjach i dyskusjach studentów czeka samodzielna praca w domu.

Sesja była również okazją do końcowych egzaminów studentów z grupy 2011/2014: 7 wytwałych słuchaczy Studiów Podyplomowych Interlingwistyki (3 z Brazylii, po jednym z Niemiec, Węgier, Litwy i Szwajcarii) przedstawiło ciekawe wyniki swojej pracy: Ivan Colling: Ĉu la polurita spegulo estas fleksebla kaj amika? Kelkaj konsideroj pri logikeco, reguleco, simpleco en lingvoj; Guilherme Jardim: Analizo de la rilato inter spiritismo kaj esperanto en Brazilo; Rita Moraes: Du similaj vojoj; Anja Christina Stecay: Funkcio de kieeco en esperantaj krimromanoj; Szabolcs Szilva: Klasifikado de planlingvoj; Snaiguole Malych: Ĉu esperantistoj agas inter si alimaniere ol kun neesperantistoj?; Mireille Grosjean: Komunikado en Afriko. Informacje o pracach dyplomowych pojawią się na portalu edukado.net. Autorzy prac zamierzają kontynuować swoje badania.

Roczny trening nauczycielski, zorganizowany przy współpracy UAM, ILEI (Międzynarodowego Związku Nauczycieli Esperantystów, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) i fundacji Edukado.net, ukończyło 5 uczestników (Annie Grente i Marielou Cochard z Francji, Martin Ptasinski z Niemiec, Luis Ladeira z Portugalii oraz Karina Oliveira z Brazylii), którzy uzyskali zaświadczenia ILEI o uzyskaniu uprawnień do nauczania języka esperanto. Życzymy im sukcesów!

Po sesji odbyło się III Sympozjum Interlingwistyki (25-26.09.2014), którego głównym tematem była komunikacja międzynarodowa. Sympozjum było otwarte dla uczestników nieesperanckich, stanowili oni ponad jedną czwartą prelegentów. Sympozjum Interlingwistyki otworzył prorektor UAM, przemawiał wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa. Wykłady były prezentowane w języku esperanto, polskim i angielskim, ich tematem była polityka językowa, komunikacja międzykulturowa oraz różne aspekty esperantologii i interlingwistyki. Program i abstrakty znajdują się na stronie Studiów Interlingwistyki. Wybrane artykuły ukażą się w uniwersyteckim czasopiśmie językoznawczym JKI (Język. Komunikacja. Informacja).

Bankiet w stołówce Jowita był dla byłych i nowych studentów, wykładowców i prelegentów okazją do wspólnego świętowania w miłej atmosferze. Gośćmi spotkania byli prodziekan Wydziału Neofilologii i dyrektor Instytutu Językoznawstwa. Kierownik Studiów Interlingwistyki, prof. Ilona Koutny, przekazała 10-letnie archiwum materiałów dźwiękowych i filmowych Studiów przedstawicielom Międzynarodowego Muzeum Esperanta w Wiedniu, CDELI w La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii (Centrum Dokumentacji i Badań nad Językiem Międzynarodowym, Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia) i fundacji Edukado.net.

Tydzień zakończył 30. już ARKONES, znana impreza kulturalna o bogatym programie: z muzyką, filmami, przedstawieniami teatralnymi, prelekcjami i dyskusjami. Do programu Arkonesu wkład swój wnieśli również wykładowcy i studenci Studiów Interlingwistyki.

Wiele zdjęć z wrześniowej sesji można znaleźć na stronach Edukado.net (Fotoalbumo "Poznan 2014 septembro").

Interlingvistikaj Studoj