image

Na zdjęciu: Kierownik Studiów Interlingwistyki Ilona Koutny (po prawej) oraz Humphrey Tonkin i Katalin Kováts

20 LAT STUDIÓW INTERLINGWISTYKI NA UAM, POZNAŃ

W 1997 r. na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu zostały otwarte podyplomowe Studia Interlingwistyki, których pierwszą grupę uruchomiono w 1998 r., a kolejne od tamtej pory co trzy lata. We wrześniu 2017 r., po 20 latach, rozpoczęła studia 7. grupa z 20 uczestnikami z 12 krajów (Chiny, Korea, Turcja, Brazylia, Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Hiszpania, Rosja, Kazachstan i Polska). Fundacja ESF (Esperantic Studies Foundation) oferuje już od 15 lat kilka stypendiów dla studentów, co pozwala na zwiększenie liczby uczestników.

Pierwsza sesja (16-20.09.2017) oferowała bogaty program: prof. Humphrey Tonkin poprowadził kurs kultury esperanckiej, prezentując ją w szerokim kontekście historycznym; tematykę tę wzbogacili prof. Aleksandr Melnikov (wykłady o stosunkach między językiem a kulturą oraz o osobowości esperantystów), a także dr Jukka Pietilänen (wykład na temat czasopism esperanckich). Prof. Humphrey Tonkin przedstawił również pierwszy okres literatury esperanckiej, skupiając się na poezji; następnie Tomasz Chmielik prezentował prozę tamtej epoki. Prof. Nicolau Dols Salas udowodnił swoim kursem, że możliwe jest poważne, a jednocześnie interesujące podejście do fonetyki. Interlingwistyka (w sensie węższym) stanowiła temat kursu prof. Věry Barandovskiej-Frank, która miała okazję wykorzystać próbne wydanie swojego nowego podręcznika akademickiego do interlingwistyki. To wspaniałe wydarzenie wypływające z 20-letniego doświadczenia otwiera serię podręczników Studiów.

Poprzednia grupa, która rozpoczęła studia w rekordowej liczbie, pozostała rekordowa - 11 studentów zdało egzamin końcowy, broniąc prace z zakresu językoznawstwa (Karina Oliveira z Brazylii, Bengt Olof Åradsson ze Szwecji i Arina Osipova z Rosji), interlingwistyki (Ida Stria i Michał Kozicki z Polski), glottodydaktyki (Félix Lobo z Hiszpanii i André Staes z Belgii), komunikacji językowej (Johan Derks z Holandii / Serbii) i literatury (Rafael Zerbetto z Brazylii / Chin, Fernando Pita z Brazylii i Xesús Muíños z Hiszpanii); jako 12. obronił pracę Paweł Fischer-Kotowski z wcześniejszej grupy.

Jak zwykle, częścią specjalizacji z glottodydaktyki na trzecim roku jest kurs nauczycielski, na który można zapisać się osobno i otrzymać dyplom ILEI (Międzynarodowego Związku Nauczycieli Esperantystów). Tym razem otrzymały go trzy osoby z Polski (Krystyna Worobiej, Markéta Wilkus i Mariusz Hebdzyński) i jedna z Francji (Jean-Claude Roy), które złożyły pracę dyplomową i zdały pomyślnie egzamin końcowy .

image

Na zdjęciu: Otwarcie Sympozjum (prof. Humphrey Tonkin, prof. Ilona Koutny, dziekan Wydziału Neofilologii prof. Maciej Karpiński, dr Ida Stria, mgr Michael Farris)

Sesję studiów uzupełniło 4. Sympozjum Interlingwistyczne (21-22.09.2017) pt. Rola języków międzynarodowych od epoki Zamenhofa po dzisiejszy wielokulturowy świat, które miało na celu obchody roku Zamenhofa i 20-lecia Studiów. Było ono otwarte dla szerokiej publiczności, oficjalnymi językami były: esperanto, język angielski i polski. Ok. 80 uczestników z różnych krajów dyskutowało przez dwa dni w trzech równoległych sekcjach (w sumie 50 prelekcji) o polityce językowej, językach planowych oraz o językoznawstwie, literaturze, ruchu esperanckim i nauczaniu języka esperanto (raport: Sympozjum 2017).

Na czwartkowe otwarcie rektor UAM prof. Andrzej Lesicki przesłał list gratulacyjny; osobiście wyraził swoje uznanie dla 20 lat Studiów Interlingwistyki prof. Maciej Karpiński, prodziekan Wydziału Neofilologii; wiceprezydent UEA Stefan MacGill powitał uczestników sympozjum w imieniu UEA. Pierwszy wykład plenarny – Humphrey Tonkin: Esperanto: A Language Policy Assessment – był otwarty dla społeczności Uniwersytetu. Prof. Věra Barandovská-Frank, która przemawiała na temat interlingwistyki, przedstawiła próbne wydanie swojego podręcznika. W piątek rano miały miejsce kolejne dwa wykłady plenarne: dyrektor Studiów Interlingwistyki Ilona Koutny przedstawiła 20-letnią historię Studiów, łącząc ją z 50-letnią historią nauczania uniwersyteckiego esperantologii i interlingwistyki, która rozpoczęła się od esperantologii na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie w 1966 r. Prof. Sabine Fiedler zabawnymi przykładami zilustrowała, jak funkcjonują dowcipy esperanckie.

image

Na zdjęciu: Bankiet

W czwartek wieczorem odbył się imponujący bankiet z udziałem starych i nowych studentów, wykładowców, prelegentów Sympozjum i gości, którzy świętowali przy smacznym obiedzie i programie muzycznym (wystąpili Zuzanna Kornicka i francuska grupa La Kompanoj). Dyrektor Studiów podziękowała kadrze nauczycielskiej i ESF za współpracę, wspomniała zmarłego w tym roku prof. Zbigniewa Galora, którego wkład w Studia pozostanie niezapomniany, pogratulowała także studentom, którzy ukończyli studia.

Spotkania wykładowców i studentów trwały jeszcze w weekend podczas tradycyjnego festiwalu kultury Arkones, z prelekcjami, muzyką i filmami.

Ilona Koutny
Kierownik Studiów Interlingwistyki

Interlingvistikaj Studoj