Bonvenon en la 
Interlingvistika 
UAM-vitrino!

 

Enkonduko pri studoj
(komenco 2008)

Studplano por 2008/09,
2009/10 kaj 2010/11

 

 

2-a Interlingvistika simpozio en UAM, Poznano (22-23.09.2011)
Interlingvistiko kaj esperantologio antau la defioj de la 21a jarcento

Ĉefaj temoj / sekcioj:

  • Cu e-movado respondas al la defioj de la nuntempo?
  • Moderna lingva priskribo de esperanto
  • Modernaj metodoj en instruado de esperanto
  • Nuntempa e-literaturo
  • Novaj planlingvaj projektoj, konstruitaj lingvoj en la interreto

La Interlingvistikaj Studoj de UAM invitas Vin partopreni kaj kontribui al la simpozio, kiu okazos tuj post la interlingvistika sesio (kiu restartos kaze de sufiĉe da kandidatoj) kaj antaŭ la kultura semajnfino Arkones (23-25.09.) same en Poznano.

Publikigo de recenzitaj kontribuaĵoj estas antaŭvidata.

Kondiĉoj:

  • ne estas partoprenkotizo (pagendos nur bankedo),
  • tranoktado eblos ankaŭ en studenthejmo.

Aliĝo ĉe interlin@amu.edu.pl


La 30-an de marto, kadre de la ĉiujare organizata Festivalo de Scienco kaj Arto, okazis ankaŭ duonhora prezento de la temo: Internacia komunikado kaj la internacia lingvo esperanto en la Lingvistika Instituto de la Adam Mickiewicz Universitato (Poznan, PL), kie la alvenintaj mezlernejanoj kaj aliaj interesiĝantoj povis ekscii informojn pri komunikado en EU, konkursi pri diversaj lingvoj kaj ekhavi bazajn informojn pri eo dank'al la esperantistaj instruistoj de la instituto: Michael Farris, Chung-yi Wang, Ilona Koutny kaj la du gestudentoj: Agnieszka kaj Kristoforo.


Inter la 21-22.03 okazis internacia konferenco en Poznan (PL) "Between the Languages of Central Eastern Europe" (Inter la lingvoj de Centra-Orienta Europo), kies oficialaj lingvoj estis: pola, hungara, slovaka, ĉeĥa, angla kaj esperanto. La prelegoj kaj diskutoj okazis en 4 sekcioj: lingvopolitiko, interkultura komunikado, informteknologio en lingvoinstruado kaj kulturaj rilatoj en la landoj de la regiono (ĉefe Viŝegradaj landoj).

En la unua sekcio prelegis Jozef Reinvart pri lingvopolitiko en EU kaj pri la Platformo de civila societo por multlingvismo, Ilona Koutny pri la Rolo de la planlingvo Esperanto en Mez-Orienta Europo, en la tria sekcio Marek Blahus pri Lernu.net kaj Petro Balaz pri la slovaka reta instruprogramo baziĝanta sur la antaŭa.


Novaĵoj: En la anglalingva informilo pri studeblecoj en Pollando troveblas informoj pri la postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj (p. 41). Kvankam estas eraroj (ekz. la studkotizo), ĝi diskonigas interlingvistikon en la studenta medio.
Ĉu estos partoprenantoj por la sekva grupo, kiu povus starti en septembro 2011? Tio dependos tamen nur de esperantistoj!

Ni atendas aliĝojn de personoj, kiuj volas pliprofundigi siajn sciojn pri interlingvistiko kaj esperantologio kaj profesiiĝi pri esperanto-instruado, ĝis la 15a de augusto.
Unua sesio estos inter la 17-21.09.2011. Poste okazos du-taga Interlingvistika simpozio kaj dum la semajnfino la kultura aranĝo Arkones.

informoj: interlin@amu.edu.pl


Intervjuo kun Ilona Koutny pri la nuntempo kaj futuro de interlingvistikaj studoj kaj instruista trejnado
(ligilo resendas al Edukado.net)


Memorlibro omaĝe
al István Szerdahelyi

UAM-a sigelo

ETVORTAROJ en la serio CELTRAFO

INSTRUISTA TREJNADO

en la kunlaboro de la Interlingvistikaj

   Studoj de UAM kaj ILEI

Legu pli ...

 

La fina sesio de postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj por la studgrupo 2008/2011 okazis:

inter la 19-25.09.2011

Interlingvistikaj Studoj en la Universitato de Adam Mickiewicz: Poznań, Pollando

Okazis:

 

La sesa sesio de postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj por la studgrupo 2008/2011 inter la 29.01-05.02.2011 (la kvina semestro)

 La raporto...


 

La kvina sesio de postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj por la studgrupo 2008/2011 inter la 18-24.09.2010 (la kvina semestro)

 La raporto...


 

La kvara sesio de postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj por la studgrupo 2008/2011 inter la 30.01-06.02.2010 (la kvara semestro)

 La raporto...


La tria sesio de postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj por la studgrupo komencanta studi en 2008-a jaro okazis inter la 12-18.09.2009 (la tria semestro)

 La raporto...


 

La festa interlingvistika simpozio pro la 10-jariĝo de la Studoj okazis inter la 18-19.09.2008

 La raporto...

 La prelegoj...

 SIMPOZIO PROGRAMO:
                           HTML-paĝo
                           (RTF-formato por elŝuti)


Jubileo:

Semajnfina kultura renkontiĝo ARKONES XXV, kies programo praktike konigas esperantlingvan kulturon okazis inter la  18-20.09.2008

 Pli da informoj: http://arkones.org/eo

 

universitata konstruajho


Bonvolu rigardi:

Artikoloj: Bazaj paĝoj: De la okazintaj sesioj
(raportoj de Ilona / fotoj):
Ilona Koutny
Interkultura komunikado
Interkultura komunikado en Eŭropo.

Zbigniew Galor
Esperanto-movado: 
   ĉu perdita komunumo?

Enkonduko


Studplano


Retligoj

 

Kurso 2008/2011:
Septembro 2009 - III semestro
Vintro 2009 - II semestro
Septembro 2008 - I semestro

Interlingvistika Scienca Simpozio - 2008

Kurso 2005/2008:
Vintro 2008 - VI semestro
Septembro 2007 - V semestro
Vintro 2007 - IV semestro
Fotoj el vintro 2007
Septembro 2006 - III semestro
Vintro 2006 - II semestro
Septembro 2005 - I semestro

Antaŭaj kursoj:
Vintro 2005 - VI semestro
Fotoj el septembro 2002

 

 

 

Informacje w języku polskim:

Dokumenty do ściągnięcia
Podyplomowew Studium Interlingwistyki (2008) Podyplomowew Studium Interlingwistyki (2008)
Trzyletni Plan Studiów lata 2005/06/07/08 Trzyletni Plan Studiów

 

 

 

Informations in English:
Documents for downloads:
Interlinguistic studies Interlinguistic studies
Study plan Interlinguistics Study plan Interlinguistics